Alternatyvi ataskaita JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui 2014

2 birželio, 2014

Užtikrinti tinkamą smurto šeimoje aukų apsaugą, gerbti moterų privatų gyvenimą, veiksmingiau kovoti su prekyba moterimis ir mergaitėmis – tokias rekomendacijas pateikė Žmogaus teisių stebėjimo institutas šešėlinėje ataskaitoje Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui.

Komitetas, kurio sudėtyje pirmą kartą yra ir Lietuvos atstovė – profesorė Dalia Leinartė – Lietuvos valstybės periodinę ataskaitą svarstys šių metų birželio 30 d. – liepos 18 d. Ženevoje. Sesijos metu komitetas vertins, kaip Lietuva įgyvendina JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims nuostatas.

ŽTSI atkreipė JT Komiteto dėmesį, kad net ir priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, moterys Lietuvoje negali jaustis saugios. Įstatyme numatytos apsaugos priemonės dažnai netaikomos, nėra vertinami smurto šeimoje aukų poreikiai baudžiamajame procese, policijos pareigūnai nepasirūpina, kad aukos būtų nukreiptos į specializuotus pagalbos centrus ir gautų joms priklausančią psichologinę ir kitą pagalbą.

Kita skaudi problema – prekyba moterimis ir mergaitėmis – taip pat nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio. Nors ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimti teisės aktų pakeitimai, turintys padėti veiksmingiau kovoti su šiuo nusikaltimu, tačiau praktikoje didelė dalis aukų taip ir lieka neapgintos, o prekiautojai nuo atsakomybės išsisuka. Prekybos moterimis ir mergaitėmis mastai toliau auga, o aukų amžius jaunėja. Kovoti su šiuo sunkiu nusikaltimu nepadeda ir visuomenės bei teisėsaugos polinkis stigmatizuoti ir kaltinti pačias aukas.

Labiausiai susirūpinimą kelia moterų teises stipriai apriboti siekiančios teisėkūros iniciatyvos. 2013 m. užregistruotas beveik absoliutų nėštumo nutraukimo draudimą įtvirtinančio įstatymo projektas, kuris šiuo metu svarstomas Seimo komitetuose. Toks įstatymas būtų milžiniškas žingsnis atgal moterų teisių apsaugos srityje ir keltų realią grėsmę moterų sveikatai ir gyvybėms. ŽTSI išreiškė didelį susirūpinimą dėl tokių iniciatyvų ir siūlė Komitetui rekomenduoti valstybei užtikrinti, kad jokie panašūs įstatymai nebūtų priimti.

2014 m. liepos 18 d. Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas Lietuvai pateikė savo išvadą. Komitetas pabrėžė, kad Lietuvoje lyties aspektas nėra integruojamas nei leidžiant teisės aktus, nei rengiant įvairias programas, skirtas kovoti su problemomis, dažniausiai paliečiančiomis būtent moteris – smurtu šeimoje, prekyba žmonėmis, diskriminacija.