lalala

Alternatyvi ataskaita JT Žmogaus teisių komitetui 2010-2013

15 lapkričio, 2011

2010 m. lapkričio mėn. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė alternatyvią ataskaitą dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Ataskaita pateikta JT Žmogaus teisių komitetui, turinčiam svarstyti Lietuvos trečią pranešimą pagal minėtą tarptautinę sutartį.

2012 m. liepos mėnesį JT Žmogaus teisių komitetas svarstė trečiąjį Lietuvos pranešimą dėl TPPTP nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Jo metu Vyriausybės atstovams bus užduoti klausimai, kuriuos Komitetas suformulavo pirmojo svarstymų etapo metu. Klausimų sąrašas buvo sudarytas atsižvelgiant tiek į Lietuvos valstybės trečiąjį pranešimą, tiek į nevyriausybinių organizacijų alternatyvias ataskaitas, teiktas Komitetui 2010 m. rudenį.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė papildomas pastabas (priedas Nr. 1, priedas Nr. 2)

Po svarstymo, Komitetas priėmė sąrašą baigiamųjų pastabų ir rekomendacijų. Rekomendacijoje Nr. 9 Komitetas nurodė, kad Lietuva turi užtikrinti efektyvų tyrimą dėl Lietuvos dalyvavimo JAV CŽV vykdytoje ypatingųjų perdavimų ir slaptų sulaikymų programoje.

2013 m. spalio 7 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė JT Žmogaus teisių komitetui savo pastabas dėl Komiteto rekomendacijos Nr. 9 įgyvendinimo.

Savo pastabose ŽTSI pažymėjo, kad toks tyrimas nebuvo atliktas. 2013 m. rugsėjo mėnesį, ŽTSI ir REDRESS pateikus Generalinei prokuratūrai prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Mustafa al-Hawsawi galimo neteisėto kalinimo Lietuvoje, Generalinė prokuratūra tą padaryti atsisakė.

Kartu su ŽTSI savo komentarus dėl Rekomendacijos Nr. 8 įgyvendinimo pateikė Lietuvos gėjų lyga (LGL). Dokumentas buvo paruoštas bendradarbiaujant su Ženevoje įsikūrusiu Pilietiniu ir politiniu teisių centru (angl. Centre for Civil and Political Rights).