Human Rights Monitoring Institute organizes and conducts
the following training courses:

Įvadas į žmogaus teises

Žmogaus teisių padėtis ir dominuojančios tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai. Šeimos ir valstybės institucijų vaidmuo. Šiuolaikinių požiūrių ir tendencijų apžvalga.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata ir žmogaus teisės I

Svarbiausi principai, užtikrinant kiekvieno žmogaus teisę į psichikos sveikatą ir emocinę gerovę.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata II

Žmogaus teisių apsauga teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į žmogaus teisių ribojimus ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė Mėta Adutavičiūtė

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme: peticijų priimtinumas, svarbiausi Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo principai.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Europiniai saviraiškos laisvės apsaugos standartai

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: poveikis, teisinis reglamentavimas ir gerosios reagavimo praktikos.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Islamas ir žmogaus teisės

Interaktyvi paskaita.

Mokymų trukmė: 1,5 valandos

Kaina: 200 eurų

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje: teisiniai aspektai.

Mokymų trukmė: 4 akad. valandos

Kaina: 450 eurų

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Kiti mokymai

Taip pat galimi mokymai skirtingų teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje, temomis, kuriuose pristatoma svarbiausia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, lektorė dr. Erika Leonaitė.

Dėl mokymų kviečiame teirautis hrmi@hrmi.lt

Experts

Services