hrmi-youtube
LT

Daugiau nei pusė ES piliečių mano, kad žiniasklaida jų šalyse nėra laisva nuo verslo ar politikų įtakos

2016 / 11 / 24 Žymos:

Naujos Eurobarometro apklausos duomenimis, daugiau nei 50% respondentų mano, jog žiniasklaida jų šalyje nėra laisva ir nepriklausoma nuo politikų ar verslininkų įtakos ir net 60% žmonių galvoja, jog viešosios nacionalinės žiniasklaidos priemonės nėra nepriklausomos nuo politikų įtakos.

Kita vertus, paklausus ar žmonės galvoja, kad žiniasklaida jų šalyje tokia pat nepriklausoma kokia buvo ir prieš penkerius metus, daugiau nei 60% respondentų sutiko su šiuo teiginiu. Be to, daugiau nei pusė atsakiusiųjų teigia, jog žiniasklaidos priemonės pateikia patikimą informaciją savo vartotojams.

Labiausiai pasitiki radiju, mažiausiai – socialiniais tinklais

Net du trečdaliai respondentų sutinka, kad nacionalinėje žiniasklaidoje pateikiama įvairios nuomonės bei pažiūros. Net trys iš keturių atsakiusiųjų teigia, kad žiniasklaidoje pateikiamos nuomonės ir pažiūros yra tiek pat ar labiau įvairios nei prieš penkerius metus.

ES piliečių taip pat klausta, kuria žiniasklaidos priemone jie labiausia pasitiki. Pirmoje vietoje buvo radijas, tuomet televizija bei laikraščiai, labiausia nepasitikima socialiniais tinklais.

Vartotojams buvo užduoti klausimai ir apie nacionalinį žiniasklaidos reguliuotoją, dauguma, 65%, nežinojo ar negalėjo įvardinti jo pavadinimo (Lietuvoje apie jį žinojo tik 12%) paradoksalu, jog beveik pusė apklaustųjų mano, jog jis nėra nepriklausomas ir laisvas.

Internetinėse diskusijose neaktyvūs

Paskutinė tyrimo dalis buvo skirta diskusijoms socialiniuose tinkluose bei neapykantos kalbų ar grasinimų atvejams juose. Kiek daugiau nei pusė respondentų seka tokias diskusijas, tačiau net du trečdaliai niekada aktyviai jose nedalyvauja (pvz. nerašo komentarų).

Iš tų, kurie diskusijas seka ar jose dalyvauja net 75% patyrė, matė ar girdėjo neapykantos pareiškimus ar grasinimus. Visgi, tokia patirtis neatgrasė nuo dalyvavimo jose – 50% žmonių ir toliau tai darė.

Lapkritį paskelbtoje Eurobarometro apklausoje buvo siekiama išsiaiškinti ES piliečių nuomonę apie žiniasklaidoje pateikiamų pažiūrų įvairovę bei suvokimą apie žiniasklaidos nepriklausomumą.