hrmi-youtube
LT
Žmogaus teisės Lietuvoje 2018-2019

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) pristato jau dešimtąją žmogaus teisių padėties Lietuvoje apžvalgą – Žmogaus teisės Lietuvoje 2018-2019. Joje visuomenė kviečiama retrospektyviai pasižiūrėti į pastaruosius kelerius metus per žmogaus teisių įgyvendinimo prizmę ir pasidomėti, kuriose srityse pasiekėme progreso, o kuriose vis dar stagnuojame  ar net judame atgal, taip nesugebėdami užtikrinti pagarbos žmogaus orumui.

Apžvalgą rengė 19 žmogaus teisių ekspertų – teisininkų, politikos, socialinių bei sveikatos mokslų specialistų, tačiau ji skirta ne tik šių sričių atstovams, o kiekvienam, kuriam rūpi žmogaus teisių klausimai.

Leidinyje į žmogaus teisių įgyvendinimą pasižiūrėta iš įvairių kampų: nuo kovos su diskriminacija, neapykantos nusikaltimais ir smurtu rezultatų, iki teisės į laisvę ir jos atėmimo, nuo teisės į šeimos gyvenimą iki saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės bei asmens duomenų apsaugos užtikrinimo. Nors apžvalgoje žvilgsnis yra retrospektyvus, joje aktualizuota ir pirma karta pabrėžta teisė į sveikatą ir jos įgyvendinimo problemos.

Už paramą leidžiant leidinį – instituto padėka Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniams mechanizmams, Atviros visuomenės instituto fondui bei visiems per Aukok.lt platformą paaukojusiems žmonėms. Be Jūsų šis leidinys nebūtų įmanomas.


Plačiau >
„Amnesty International“ ataskaita – žmogaus teisių padėtis pasaulyje ir Lietuvoje

Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ kasmet skelbia ataskaitą, kurioje vertina pasaulinę žmogaus teisių padėtį. Naujausioje ataskaitoje apžvelgiama situacija 2017/2018 metais bei įvardijamos pagrindinės žmogaus teisių problemos.

Universalūs iššūkiai žmogaus teisėms

Pasak Amnesty, konfliktai, griežtos taupymo priemonės ir stichinės nelaimės 2017 metais pastūmėjo daugelį pasaulio žmonių į gilesnį skurdą ir nesaugumą; milijonai buvo priversti bėgti iš savo namų ir ieškoti prieglobsčio. Visose pasaulio regionuose diskriminacija išlieka plačiai paplitusi, o valstybių vyriausybės ir toliau pažeidžia teises į saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvę.

Dėmesys reprodukcinių teisių ir LGBT*asmenų padėčiai Lietuvoje

Organizacija atkreipė dėmesį į  seksualinių ir reprodukcinių teisių ribojimus ir LGBT* bendruomenės teises Lietuvoje. Apžvelgdama seksualines ir reprodukcines teises, Amnesty priminė Seimo svarstytą iniciatyvą griežtinti abortų atlikimo tvarką. Pagal svarstomą projektą, galimybė atlikti abortą būtų draudžiama arba labai apribota, išskyrus retas išimtis.

2017 metų liepą Prezidentės pasirašytose Lygių galimybių įstatymo pataisose šeimos nariai įvardijami kaip sutuoktiniai ar tiesioginiai palikuonys. Į šį apibrėžimą nėra įtraukiami nesusituokę partneriai, taigi, taip yra užkertamas kelias, be kita ko, ir tos pačios lyties partneriams būti teisėtai laikomais šeima.

Tarp teigiamų pokyčių įvardijamas Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas pakeisti asmens tapatybės dokumentus nurodant kitą lytį translyčiam asmeniui, neatlikusiam lyties keitimo procedūros. Taip pat Užsienio reikalų ministerijos pozicija dėl seksualinės orientacijos persekiojamų čečėnų, kuriems buvo suteiktos vizos gyvenimui Lietuvoje.

Slaptuose CŽV kalėjimuose kalintiems asmenims reikalingas tinkamas žalos atlyginimas 

Ataskaitoje minima ir Europos Žmogaus Teisių Teisme nagrinėjama šiuo metu Gvantaname kalinamo Abu Zubaydah byla. Abu Zubaydah teigia, kad 2005-2006 metais buvo kalinamas Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) įrengtame slaptame kalėjime Lietuvoje, o jo laikymo sąlygos prilygo kankinimui. Ataskaitoje primenama, kad Jungtinių tautų priverstinių dingimų komitetas ragino Lietuvą efektyviai ištirti jos dalyvavimą JAV vadovaujamoje ypatingųjų perdavimų ir slaptų sulaikymų programoje, surasti ir priversti atsakyti atsakingus asmenis bei suteikti aukoms tinkamą žalos atlyginimą.


Plačiau >