Photo: dierk schaefer - Flickr/CC content

PSICHIKOS SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS – PARADIGMOS POSLINKIO IR POKYČIŲ SKATINIMAS LIETUVOJE, RYTŲ EUROPOS BEI EURAZIJOS REGIONE

2 liepos, 2019

Projektu siekiama prisidėti prie žmogaus teisėmis grįsto požiūrio ir susijusių principų integravimo į psichikos sveikatos politiką bei įvairių paslaugų spektro plėtrą Lietuvoje bei platesniame Rytų Europos bei Eurazijos regione. To bus siekiama vykdant tiriamąsias veiklas, advokaciją, tinklaveiką ir žinių dalijimąsi regioniniu lygmeniu. Trumpalaikis projekto tikslas yra nubrėžti gaires ir kryptį koordinuotam psichikos sveikatos ir žmogaus teisių aktyvizmui Rytų Europos bei Eurazijos regione. Ilgalaikis tikslas yra paskatinti ir prisidėti prie resursų perskirstymo psichikos sveikatos sistemoje link žmogaus teisėmis grįstos politikos užtikrinimo bei platesnio ir įvairesnio paslaugų spektro vystymo žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, intelekto ir/ar psichosocialinę negalią.

Laikotarpis 2019 07 01 – 2020 06 30

Koordinuoja
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Projekto veiklos Lietuvoje pagrindinės projekto veiklos apims NVO ir nepriklausomų ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030” mobilizavimą ir lyderystę, o taip pat bus vykdomos advokacijos veiklos bei LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo stebėsena, JT Neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste.

Tarptautiniu lygmeniu bus atlikta išsami regiono analizė, įskaitant tyrimą apie psichikos sveikatos ir žmogaus teisių padėtį Rytų Europoje ir Eurazijoje. Projekto veiklos ir rezultatai prisidės prie gairių ir krypties nubrėžimo patesnio regioninio tinklo sukūrimui. Taip pat bus kuriamos ir plėtojamos partnerystės, su vizija ateityje sukurti tarptautinę platformą ir kartu siekti deinstitucionalizacijos, įtraukties ir žmogaus teisių užtikrinimo asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, intelekto ir/ar psichosocialinę negalią visoje Eurazijoje.

 

Projektą remia Foundation Open Society Institute bendradarbiaujant su Open Society Foundations Visuomenės sveikatos programa