Photo: dierk schaefer - Flickr/CC content

Priverstinis žmonių gydymas psichiatrijos įstaigose nesuderinamas su pagarba žmogaus teisėms ir orumui

9 spalio, 2015

Spalio 10-oji – Pasaulinė psichinės sveikatos diena. Visame pasaulyje asmenys, turintys raidos ir psichosocialinę negalią, susiduria su diskriminacija, stigmatizavimu ir atskirtimi. Tiek visuomenėje, tiek psichinės sveikatos priežiūros įstaigose šie žmonės dažnai tampa emocinės ir fizinės prievartos aukomis, nukentėdami nuo priverstinio psichiatrinio gydymo intervencijų. Negana to, dažnai šie žmonės netenka teisinio veiksnumo, o psichiatrijos ligoninėse ar kitose specializuotose įstaigose iš jų savavališkai atimama laisvė.

Atsižvelgdami į šią problemą ir paminėdami Pasaulinę psichinės sveikatos dieną, Jungtinių Tautų Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais Dainius Pūras kartu su Jungtinių Tautų Specialiąja pranešėja dėl asmenų su negalia teisių Catalina Devandas-Aguilar, paragino valstybes panaikinti visas priverstinio psichiatrinio gydymo formas. Pranešėjai akcentavo būtinybę nutraukti savavališko laisvės suvaržymo, priverstino asmenų apgyvendinimo institucijose bei gydymo praktikas.

„Valstybės narės turi imtis veiksmų, siekiant neatidėliojant sustabdyti esamą situaciją. Pagarba kiekvieno žmogaus autonomijai, įskaitant ir teisę pasirinkti ar atsisakyti gydymo, privalo tapti prioritetu. Be laisvės nuo smurto ir prievartos, asmens autonomijos ir apsisprendimo teisių, įtraukimo į bendruomenę bei dalyvavimo sprendimų priėmimo procese – žmogaus orumas tampa tik tuščia sąvoka“, teigė JT Specialieji pranešėjai.

Kreipdamiesi į JT valstybes nares, Dainius Pūras ir Catalina Devandas-Aguilar pabrėžė, jog su žmonėmis, turinčiais raidos ar psichosocialinę negalią, turi būti elgiamasi oriai. „Jų sprendimai privalo būti gerbiami visais atvejais, jie privalo turėti galimybę gauti reikalingą paramą ir apgyvendinimą. Ypatingai svarbu į tai atsižvelgti vystant ir tobulinant naujas psichinės sveikatos politikas“.