hrmi-youtube
LT

Prieinamas teisingumas – teisės į advokatą tyrimas (2017)

2017 / 11 / 13 Žymos:

Teisė į advokatą ir teisė į nemokamą teisinę pagalbą yra visuotinai pripažįstamos kaip teisingos ir prieinamos teisinės sistemos garantai. Teisinės sistemos teisingumas ir prieinamumas yra ypač svarbūs asmenims, kurie yra įtariami ar kaltinami nusikaltimų padarymu. Jie pagrįstai tikisi, kad galės suprasti jiems pateiktus įtarimus ir efektyviai realizuoti savo teisę į gynybą.

Teisingumas tokiems asmenims tampa sunkiai prieinamu, kai jie netenka galimybės gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą arba ją gauna tik tie, kas turi galimybę už ją susimokėti. Šių teisių esminę svarbą baudžiamojo proceso sąžiningumui ne kartą pabrėžė Europos Žmogaus Teisių Teismas, o 2013 m. šį žingsnį žengė ir Europos Sąjunga, priimdama direktyvą įtvirtinančią kiekvieno asmens teisę turėti advokatą baudžiamosiose bylose.

Šio leidinio pirmajame skyriuje yra pristatomas 2016-2017 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto atliktas tyrimas dėl teisės turėti advokatą ir teisės gauti nemokamą teisinę pagalbą reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo Lietuvoje. Leidinio antrajame skyriuje aptariama Europos Žmogaus Teisių Teismo ir

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto praktika teisės į gynybą srityje. Yra išskiriami pamatiniai Teismo ir Komiteto sprendimai bei vertinami naujausi praktikos pokyčiai.

Kviečiame susipažinti su leidiniu „Prieinamas teisingumas“.

Leidinio versija anglų kalba.


Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis