hrmi-youtube
LT

Centro poliklinikos byla – teisė į aplinkos prieinamumą

2010 / 06 / 28 Žymos:

„Šis mano apsilankymas su dukra poliklinikoje niekuo nesiskyrė nuo eilės kitų apsilankymų, mūsų daromų jau dešimt metų šioje gydymo įstaigoje. Nors metai bėga, tačiau situacija visiškai nesikeičia, keičiasi tik mūsų padėtis – dukra auga, darosi sunkesnė, o aš atvirkščiai – senstu ir man baugu pagalvoti, kad laikui bėgant man bus vis sunkiau nešti dukrą ant rankų pas gydytoją.“

– Pareiškėja H.


Byla pradėta: 2010 m.

Byla baigta: 2010 m.

Bylos esmė: poliklinikos patalpos nebuvo pritaikytos asmenims su judėjimo negalia

Bylos baigtis: Vilniaus m. savivaldybei pasiūlyta poliklinikai skirti kitas, neįgaliųjų poreikiams pritaikytas patalpas


Bylos faktai:

11 metų mergaitei su sunkia fizine negalia, atimančia jai galimybę vaikščioti, nustatyta simptominė epilepsija kartu su vaikų cerebriniu paralyžiumi. Mergaitė su mama nuo 2000 metų lankosi VšĮ „Centro poliklinika“ Lukiškių  filiale. Poliklinikos patalpos nėra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams – šalia poliklinikos nėra rezervuotos automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems, įstaigos viduje nėra įrengtas liftas, nėra asmens, kuris padėtų pasiekti gydytoją klinikos trečiame aukšte. Dėl dukters negalios, beveik kas mėnesį, kartais ir dažniau, mamai tenka lankytis poliklinikoje dėl kompensuojamų vaistų išrašymo ir be niekieno pagalbos ją nešti ant rankų į trečią poliklinikos aukštą pas gydytoją.

Bylos nagrinėjimas:

Įėjimas į VšĮ „Centro poliklinika“ Lukiškių filialą

2010 m. mergaitės motina, atstovaudama savo nepilnametę dukrą, kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl lygių galimybių pažeidimo. Žmogaus teisių stebėjimo instituto parengtame skunde buvo nurodyta, kad VšĮ „Centro poliklinika“ Lukiškių filialas savo neveikimu, t.y. nesudarydamas  vienodų sąlygų asmenims pasinaudoti gydymo paslaugomis nepaisant jų negalios, pažeidė LR Konstitucijos 29 str. 1 d. bei Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 d.

2010 m. birželio 28 d. Lygių galimybių kontrolierė nusprendė, kad minėtos patalpos „nėra pritaikytos asmenims negalintiems savarankiškai judėti (neįgaliesiems, pagyvenusiems, ligotiems asmenims)“ ir pasiūlė „Vilniaus miesto savivaldybės administracijai suteikti VšĮ „Centro poliklinika“ neįgaliųjų (asmenų su judėjimo sutrikimais) poreikiams pritaikytas patalpas (rekonstruojant turimą pastatą, ar suteikiant kitas patalpas)“.

Bylos dokumentai:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sprendimas