hrmi-youtube
LT

Dėl teisės į vertimą baudžiamajame procese ES direktyvos įgyvendinimo

2013 / 04 / 29 Žymos:

2013 m. balandžio 29 d. ŽTSI pasiūlymai Teisingumo ministerijai dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų siekiant įgyvendinti 2010 m. spalio 20 d. ES direktyvą 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese. ŽTSI pateikia siūlymus dėl konkrečių BPK formuluočių, reikalingų perkeliant direktyvos nuostatas į Lietuvos teisę.