hrmi-youtube
LT

Kreipimasis į Ministrų Komitetą dėl L. prieš Lietuvą sprendimo nevykdymo

2014 / 04 / 08 Žymos:

Gruodžio 10 d. ŽTSI kartu su Lietuvos gėjų lyga, ILGA-Europe ir Transgender Europe pateikė savo pastabas Europos Tarybos Ministrų komitetui dėl sprendimo L. prieš Lietuvą įgyvendinimo ir bendrųjų priemonių, numatytų Vyriausybės Veiksmų plane.

Vyriausybės pateiktame plane yra numatytos šios sprendimo įgyvendinimo priemonės: (i) panaikinti Civilinio kodekso 2.27 str. 2 d. nuostatą, įpareigojančią nustatyti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką ir parengti neprivalomas gydymo metodikas; (ii) suteikti galimybę pasikeisti įrašus civilinės būklės aktuose (pvz. vardas, pavardė, lytis) supaprastinta tvarka.

Organizacijos išreiškė susirūpinimą, kad siūlomi Civilinio kodekso pakeitimai faktiškai panaikins bet kokią Lietuvos institucijų pareigą nustatyti teisinį lyties keitimo reguliavimą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva pirmauja Europoje diskriminuodama transseksualius asmenis, nėra tikėtina, kad diagnostikos ir gydymo metodikos bus parengtos artimiausiu metu ar per protingą laikotarpį, bei kad juose bus numatytas išlaidų, susijusių su lyties keitimo operacija ir gydymu, padengimas.

Tačiau organizacijos pritarė antram siūlomam pakeitimui – galimybei pasikeisti įrašus civilinės būklės aktuose supaprastinta tvarka. Vis gi, tai būtų tik pirmas žingsnis transseksualių asmenų teisių užtikrinimo link. Tam, kad civilinės būklės aktai būtų atitinkamai pakeisti, asmeniui prieš tai reikės pasidaryti lyties keitimo operaciją, o tą Lietuvoje padaryti vis dar nėra įmanoma.

Savo pastabose organizacijos prašo Ministrų Komiteto prižiūrėti sprendimo šioje byloje vykdymą bei apsvarstyti galimybę taikyti sustiprintos priežiūros mechanizmą (angl. enhanced supervision procedure).

2007 metais, byloje L. prieš Lietuvą Europos žmogaus teisių teismas išaiškino, kad Konvencijos 8 straipsnis nustato valstybei pareigą  „pripažinti transseksualių asmenų lytį po lyties pakeitimo operacijos pakeičiant jų civilinio statuso duomenis su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Šioje byloje Teismas nustatė, kad Lietuvos teisinėje sistemoje yra spraga dėl kurios transseksualai „susiduria su neapibrėžtumo asmeniniame gyvenime situacija”. Lietuva buvo pripažinta pažeidusi Konvencijos 8 straipsnį, nurodant išmokėti kompensaciją bei atitinkamai pakeisti nacionalinius teisės aktus. Šis sprendimas iki šiol nėra įvykdytas.

Atnaujinta

2014 m. vasario mėn. EŽTT Sprendimų vykdymo departamentas pranešė Vyriausybės atstovei, kad, atsižvelgiant į ŽTSI, LGL ir kitų NVO pateiktas pastabas, šiuo metu yra svarstoma ar L. bylai taikyti sustiprintos priežiūros tvarką. Kaip vienas iš probleminių aspektų Departamentas nurodė transseksualų gydymo neužtikrinimą ir teisinio tikrumo principo nesilaikymą.

2014 m. kovo 21 d. Vyriausybė pateikė patikslintą veiksmų planą, kurį apsvarstęs Ministrų Komitetas 2014 m. birželio mėn. įvyksiančiame posėdyje nuspręs, ar šiai bylai taikyti sustiprintos priežiūros tvarką.

Informacija iš LR Vyriausybės atstovės EŽTT 2013 m. ataskaitos.

Pastabas (anglų k.) rasite čia.

Vyriausybės Veiksmų planas (anglų k.) yra čia.

EŽTT sprendimo L. prieš Lietuvą byloje tekstą rasite čia.