hrmi-youtube
LT

Roberto Kalinkino byla – saviraiškos laisvė

2014 / 10 / 14 Žymos:,

„Ši istorija turėjo ir manau dar turės kur kas didesnį rezonansą. Konkreti byla man nėra principo klausimas, tai siekis kelti visuomenei aktualius klausimus ir formuoti precedentą. O apibendrinti bylos esmę su šypsena galiu tik taip – jei Jėzus yra visur, kodėl jis negali būti ir mūsų reklamoje?“

– Dizaineris Robertas Kalinkinas


Byla pradėta: 2014

Byla baigta: nebaigta

Bylos esmė: dizaineriui buvo skirta 579 EUR bauda už netinkamą religinės simbolikos panaudojimą reklamoje


Bylos faktai:

2012 m. rudenį dizaineris Robertas Kalinkinas organizavo savo naujos drabužių kolekcijos reklaminę kampaniją. Reklaminiuose plakatuose buvo estetiškai pavaizduoti dailūs jaunuoliai, dėvintys R. Kalinkino kolekcijos drabužius, bei pateikti užrašai „Jėzau, kokios Tavo kelnės!”, „Marija brangi, kokia suknelė!” bei “Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!”.

roberto-kalinkino-kolekcijos-reklama-544df0a1f3d0c

Roberto Kalinkino drabužių kolekcijos reklama

2012 lapkritį Valstybinė ne maisto produktų inspekcija paskelbė, kad minima reklama nepagarbiai ir netinkamai naudoja religinius simbolius, todėl gali būti interpretuojama kaip įžeidžianti visuomenės garbę ir orumą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vadovaudamasi šiomis išvadomis nutarė, kad dizainerio kolekcijos pristatymui užsakyta reklama pažeidė Reklamos įstatymo nuostatą dėl visuomenės moralės ir skyrė 579 EUR dydžio baudą.

Teisminis nagrinėjimas:

Paskirtą baudą pareiškėjas apskundė teismui, tačiau pirmosios instancijos teismas jo skundą atmetė. Kaip vieną iš įrodymų byloje teismas nagrinėjo Lietuvos Vyskupų konferencijos pateiktą raštą, pasirašytą šimto tikinčiųjų asmenų, kad minėta reklama žeidžia jų religinius jausmus.

Apeliacinėje instancijoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, jog  reklamos vaizdiniuose religinė simbolika naudota netinkamai. Anot Teismo, skleista reklama akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis, nes religija, kaip tam tikra pasaulėžiūros forma, neišvengiamai prisideda prie visuomenės narių moralės formavimo, religinio pobūdžio simbolika asmenų ir visuomenės dvasinių vertybių sistemoje užima reikšmingą vietą, o netinkamas jos naudojimas ją menkina, neatitinka visuotinai priimtos moralės ir etikos normų. Teismo vertinimu, pasirinktas reklamos įgyvendinimo būdas neatitinka geros moralės bei krikščionių tikėjimo vertybių bei sakralumo simbolių gerbimo principų.

2014 m. spalio mėnesį Žmogaus teisių stebėjimo institutas, atstovaudamas dizainerio interesams, pateikė pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl saviraiškos laisvės ribojimo. Pareiškimas pateiktas byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. UAB „Sekmadienis“ dizainerio pavedimu organizavo jo kolekcijos pristatymą, kurio metu buvo organizuota ši reklaminė kampanija.

2016 m. rugsėjį Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino bylą priimtina ir nusprendė ją nagrinėti iš esmės.

2017 m. pradžioje vyriausybė ir ŽTSI atstovaujamas pareiškėjas apsikeitė pozicijomis dėl bylos. Vyriausybė palaiko nacionalinių teismų sprendimus, o ŽTSI ginčija šiuose sprendimuose įžvelgiamą viešosios ir religinės moralės sulyginimą bei išvadas, kad reklamose religiniai simboliai naudojami neleistinu būdu.

Šiuo metu byloje laukiame Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo.

 

Roberto Kalinkino byla – saviraiškos laisvė

2014 / 10 / 14 Žymos:,

„Ši istorija turėjo ir manau dar turės kur kas didesnį rezonansą. Konkreti byla man nėra principo klausimas, tai siekis kelti visuomenei aktualius klausimus ir formuoti precedentą. O apibendrinti bylos esmę su šypsena galiu tik taip – jei Jėzus yra visur, kodėl jis negali būti ir mūsų reklamoje?“

– Dizaineris Robertas Kalinkinas


Byla pradėta: 2014

Byla baigta: 2018

Bylos esmė: dizaineriui buvo skirta 579 EUR bauda už netinkamą religinės simbolikos panaudojimą reklamoje


Bylos faktai:

2012 m. rudenį dizaineris Robertas Kalinkinas organizavo savo naujos drabužių kolekcijos reklaminę kampaniją. Reklaminiuose plakatuose buvo estetiškai pavaizduoti dailūs jaunuoliai, dėvintys R. Kalinkino kolekcijos drabužius, bei pateikti užrašai „Jėzau, kokios Tavo kelnės!”, „Marija brangi, kokia suknelė!” bei “Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!”.

roberto-kalinkino-kolekcijos-reklama-544df0a1f3d0c

Roberto Kalinkino drabužių kolekcijos reklama

2012 lapkritį Valstybinė ne maisto produktų inspekcija paskelbė, kad minima reklama nepagarbiai ir netinkamai naudoja religinius simbolius, todėl gali būti interpretuojama kaip įžeidžianti visuomenės garbę ir orumą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vadovaudamasi šiomis išvadomis nutarė, kad dizainerio kolekcijos pristatymui užsakyta reklama pažeidė Reklamos įstatymo nuostatą dėl visuomenės moralės ir skyrė 579 EUR dydžio baudą.

Teisminis nagrinėjimas:

Paskirtą baudą pareiškėjas apskundė teismui, tačiau pirmosios instancijos teismas jo skundą atmetė. Kaip vieną iš įrodymų byloje teismas nagrinėjo Lietuvos Vyskupų konferencijos pateiktą raštą, pasirašytą šimto tikinčiųjų asmenų, kad minėta reklama žeidžia jų religinius jausmus.

Apeliacinėje instancijoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, jog  reklamos vaizdiniuose religinė simbolika naudota netinkamai. Anot Teismo, skleista reklama akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis, nes religija, kaip tam tikra pasaulėžiūros forma, neišvengiamai prisideda prie visuomenės narių moralės formavimo, religinio pobūdžio simbolika asmenų ir visuomenės dvasinių vertybių sistemoje užima reikšmingą vietą, o netinkamas jos naudojimas ją menkina, neatitinka visuotinai priimtos moralės ir etikos normų. Teismo vertinimu, pasirinktas reklamos įgyvendinimo būdas neatitinka geros moralės bei krikščionių tikėjimo vertybių bei sakralumo simbolių gerbimo principų.

2014 m. spalio mėnesį Žmogaus teisių stebėjimo institutas, atstovaudamas dizainerio interesams, pateikė pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl saviraiškos laisvės ribojimo. Pareiškimas pateiktas byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. UAB „Sekmadienis“ dizainerio pavedimu organizavo jo kolekcijos pristatymą, kurio metu buvo organizuota ši reklaminė kampanija.

2016 m. rugsėjį Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino bylą priimtina ir nusprendė ją nagrinėti iš esmės.

2017 m. pradžioje vyriausybė ir ŽTSI atstovaujamas pareiškėjas apsikeitė pozicijomis dėl bylos. Vyriausybė palaiko nacionalinių teismų sprendimus, o ŽTSI ginčija šiuose sprendimuose įžvelgiamą viešosios ir religinės moralės sulyginimą bei išvadas, kad reklamose religiniai simboliai naudojami neleistinu būdu.

2018 m. sausį Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad Lietuva, uždrausdama reklamas su Jėzaus ir Marijos personažais, nepagrįstai apribojo saviraiškos laisvę ir pažeidė 10 Europos Žmogaus teisių konvencijos straipsnį. Anot EŽTT, Lietuvos institucijos nesugebėjo rasti tinkamo balanso tarp tikinčiųjų jausmų apsaugos ir pareiškėjo saviraiškos laisvės, suteikdamos pirmajai absoliučią pirmenybę. Teismas priteisė 580 eurų turinės žalos atlyginimą, atitinkantį pareiškėjos sumokėtą baudą už Reklamos įstatymo pažeidimą.