hrmi-youtube
LT

Rumunijos ambasados byla – diskriminacija dėl lyties

2014 / 09 / 04 Žymos:

“Atleidimas iš darbo diskriminaciniais pagrindais yra labai specifinio pobūdžio neteisėta veika, nes jis ypatingai neigiamai veikia asmenį, t. y. kėsinasi į patį asmens identitetą. Darbdavys, vykdantis tokius neteisėtus veiksmus, tikrai neturėtų likti nenubaustas“

– Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskieneė, ieškovės advokatė


Byla pradėta: 2011 m.

Byla baigta: 2014 m.

Bylos esmė: sužinojęs apie darbuotojos nėštumą, darbdavys ją atleido nenurodydamas savo sprendimo motyvų

Bylos baigtis: teismas pripažino atleidimą diskriminacija dėl lyties, ieškovei išmokėta turtinė žala


Faktinės aplinkybės:

L.Š., turinti sveikatos sutrikimų, 2008 m. kovą įsidarbino Rumunijos ambasadoje Lietuvoje vertėja. Iš pradžių be jokių dokumentų ambasadoje dirbusi moteris gegužės mėnesį buvo priimta pagal darbo sutartį bandomajam laikotarpiui.

Birželio mėnesį, smarkiai pablogėjus ieškovės sveikatai, ji buvo hospitalizuota ir tapo laikinai nedarbinga. Tą patį mėnesį L.Š. informavo darbdavį apie savo nėštumą ir susilaukė itin neigiamos reakcijos, buvo kaltinama apgaudinėjimu ir sukčiavimu. Pasibaigus laikino nedarbingumo laikotarpiui, 2008 m. liepą L.Š. buvo atleista iš darbo, nenurodant tikslaus darbo sutarties nutraukimo pagrindo.

Teisminis nagrinėjimas:

2011 m. rugpjūčio 10 d. L.Š., su Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir advokatės Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės pagalba, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, siekdama įrodyti, jog buvo diskriminuojama dėl lyties (nėštumo) ir negalios (ieškovės darbingumo lygis dėl šizoafektinio sutrikimo yra 40 procentų), ir prašydama teismo žalos atlyginimo. Ieškovė, įrodinėdama diskriminaciją negalios pagrindu, teigė, kad nei viena sveikatos negalios neturinti pas atsakovą dirbusi nėščia moteris nebuvo atleista iš darbo, todėl tai leidžia daryti prielaidą apie diskriminaciją dėl negalios.

2012 m.  Vilniaus apygardos teismas pripažino, jog atleista moteris buvo diskriminuojama dėl lyties ir priteisė jai 3186 EUR turtinės ir neturtinės žalos. Byla nuėjo iki Lietuvos aukščiausiojo teismo, kuris patvirtino diskriminacijos dėl lyties faktą, bet nurodė perskaičiuoti priteistos žalos dydį. Teisėjų kolegija, nurodė, kad „sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio, būtina atsižvelgti į ieškovei priteistinas su darbo santykiais susijusias išmokas tam, kad nebūtų pažeistas nurodytose ES direktyvose bei ESTT sprendimuose akcentuojamas proporcingumo principas ir būtų pritaikyta diskriminaciją atlikusiam asmeniui efektyvi, veiksminga ir nuo diskriminacijos atgrasanti sankcija.“ Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad ieškovė nenurodė pakankamai aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą apie diskriminaciją dėl negalios.

2014 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos apeliacinis teismas padidino L.Š. priteistą žalą iki 14 481 EUR – turtinę žalą ir 2896 EUR – neturtinę žalą. Lietuvos apeliacinis teismas dėl diskriminacijos negalios pagrindu nepasisakė.

Bylos dokumentai:

Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimas

Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas