Alternatyvios ataskaitos

Pozicija Europos Tarybos Ministrų komitetui dėl L. bylos įgyvendinimo

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su TGEU-Transgender Europe, asociacija „Trans Autonomija“, asociacija LGL ir ILGA Europe pateikė poziciją Europos Tarybos Ministrų komitetui dėl L. bylos įgyvendinimo. Pozicija pateikta atsižvelgiant į vėliausią Vyriausybės pateiktą veiksmų planą įgyvendinant šį sprendimą. L. byloje buvo pripažintas 8 Konvencijos straipsnio, saugančio teisę į privatų gyvenimą, pažeidimas, kadangi, nesant lyties keitimo …

Pozicija Europos Tarybos Ministrų komitetui dėl L. bylos įgyvendinimo Skaityti daugiau »

JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai migracijos krizės sprendime: jokio sulaikymo be teismo sprendimo, tinkamos priėmimo sąlygos ir reali galimybė kreiptis dėl prieglobsčio

Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimus, apsvarstęs Lietuvos ketvirtąją periodinę ataskaitą, paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai. Išvadose nemažai dėmesio skiriama Lietuvos atsako į migrantų ir pabėgėlių krizę įvertinimui. Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės apribojimo, ypač dėl privalomo de facto sulaikymo, taikomo ir šeimoms su vaikais bei pažeidžiamiems asmenims. Komitetas taip pat …

JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai migracijos krizės sprendime: jokio sulaikymo be teismo sprendimo, tinkamos priėmimo sąlygos ir reali galimybė kreiptis dėl prieglobsčio Skaityti daugiau »

Iš JT Neįgaliųjų teisių komiteto – pelnyta kritika Lietuvai

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai. Jose komitetas pirmą kartą įvertino, kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. Šalia valstybės oficialios ataskaitos Komitetui buvo pateikia alternatyvi neįgaliųjų organizacijų parengta ataskaita, prie kurios prisidėjo ir ŽTSI. Teigiamų pokyčių Komitetas išskyrė vos tris – pagyrė Lietuvą už geresnį visuomenės informavimą apie neįgaliųjų teises, …

Iš JT Neįgaliųjų teisių komiteto – pelnyta kritika Lietuvai Skaityti daugiau »

Universal Periodic Review

ŽTSI dalyvauja JT Visuotinės periodinės apžvalgos procese

ŽTSI kartu su organizacija „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ ir Lygių galimybių plėtros centru pateikė komentarus ir informaciją Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai dėl žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje. Savo pateiktoje informacijoje, kuri remiasi organizacijų atliekama stebėsena, tyrimais bei bylų analize, yra akcentuojami pasiekimai ir išliekančios problemos tokiose srityse kaip smurtas šeimoje ir smurtas lyties pagrindu, prekyba žmonėmis, …

ŽTSI dalyvauja JT Visuotinės periodinės apžvalgos procese Skaityti daugiau »

Alternatyvi ataskaita JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui 2014

Užtikrinti tinkamą smurto šeimoje aukų apsaugą, gerbti moterų privatų gyvenimą, veiksmingiau kovoti su prekyba moterimis ir mergaitėmis – tokias rekomendacijas pateikė Žmogaus teisių stebėjimo institutas šešėlinėje ataskaitoje Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui. Komitetas, kurio sudėtyje pirmą kartą yra ir Lietuvos atstovė – profesorė Dalia Leinartė – Lietuvos valstybės periodinę ataskaitą svarstys šių metų birželio …

Alternatyvi ataskaita JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui 2014 Skaityti daugiau »

Alternatyvios ataskaitos JT Komitetui prieš kankinimus 2014

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė alternatyvią ataskaitą JT Komitetui prieš kankinimą, siekdamas padėti įvertinti Lietuvos pažangą 52-os sesijos metu (2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 23 d.), peržiūrint trečiąją Lietuvos periodinę ataskaitą. ŽTSI nustatė, kad dvi opiausios problemos baudžiamosios teisės srityje – pernelyg dažnai taikomas suėmimas ir neveiksminga lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sistema. ŽTSI …

Alternatyvios ataskaitos JT Komitetui prieš kankinimus 2014 Skaityti daugiau »

lalala

Alternatyvi ataskaita JT Žmogaus teisių komitetui 2010-2013

2010 m. lapkričio mėn. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė alternatyvią ataskaitą dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Ataskaita pateikta JT Žmogaus teisių komitetui, turinčiam svarstyti Lietuvos trečią pranešimą pagal minėtą tarptautinę sutartį. 2012 m. liepos mėnesį JT Žmogaus teisių komitetas svarstė trečiąjį Lietuvos pranešimą dėl TPPTP nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Jo …

Alternatyvi ataskaita JT Žmogaus teisių komitetui 2010-2013 Skaityti daugiau »

Alternatyvi ataskaita JT Vaiko teisių komitetui 2012

2012 m. rugpjūčio mėnesį neformali nevyriausybinių organizacijų grupė pateikė Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui alternatyvią ataskaitą apie vaiko teisių padėtį Lietuvoje. Alternatyvi ataskaita bus svarstoma JT Vaiko teisių komiteto išankstinėje sesijoje 2012 spalio 4-8 d. Ženevoje. Lietuvos vyriausybės 3 ir 4-osios periodinių ataskaitų svarstymas numatytas 2013 metais 63-iosios sesijos metu. Nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų, aktyviai dirbančių …

Alternatyvi ataskaita JT Vaiko teisių komitetui 2012 Skaityti daugiau »

Informacija JT Žmogaus teisių tarybai 2011

2011 m. kovo 21 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pateikė informaciją JT Žmogaus teisių tarybai dėl žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje. 2011 m. spalio mėn. JT Žmogaus teisių taryba svarstys pirmąją Lietuvos valstybės ataskaitą visuotinės periodinės apžvalgos (angl. Universal Periodic Review) mechanizmo rėmuose. Visuotinė periodinė apžvalga – tai unikali procedūra, kurios …

Informacija JT Žmogaus teisių tarybai 2011 Skaityti daugiau »

Alternatyvi ataskaita JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui 2011

2011 m. vasario 7 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui alternatyvią ataskaitą dėl Tarptautinės visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje. Oficiali Lietuvos ketvirtoji ir penktoji periodinės ataskaitos bus svarstomos Komitete 2011m. kovo 2-3 dienomis Ženevoje.