Leidiniai

Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?

Informaciniai lankstinukai „Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba?“ siekia supažindinti plačiąją visuomenę su neapykantos kalbos reiškiniu bei jo žala pažeidžiamoms bendruomenėms ir joms priklausantiems asmenims, gerinti visuomenės supratimą apie neapykantos kalbą patiriančių visuomenės grupių ir asmenų patirtis, mažinti jų stigmatizaciją ir marginalizaciją. Lankstinukuose ypatingas dėmesys skiriamas lytinės tapatybės tematikai, kadangi lytinė tapatybė nėra įtraukta kaip nediskriminavimo …

Kodėl mums turėtų rūpėti neapykantos kalba? Skaityti daugiau »

Neapykantos kalba, euroskepticizmas, pilietiškumas. Lyginamoji tyrimo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje ataskaita

Šio tarptautinio tyrimo, kuriame dalyvavo ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas, tikslas –  neapykantos diskursų ir praktikų analizė, atsižvelgiant į sąvokas, europinius ir nacionalinius standartus, tikslus, veikėjus, kovos su diskriminacija politiką ir gerąsias praktikas. Jame tiriamas euroskepticizmo atsiradimas ir apraiškos šalyse, kuriose vyrauja eurooptimistinės ir eurorealistinės nuotaikos. Tyrime taip pat nagrinėjamas pilietinis aktyvizmas kaip pagrindinis veiksnys …

Neapykantos kalba, euroskepticizmas, pilietiškumas. Lyginamoji tyrimo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje ataskaita Skaityti daugiau »

Pristatyta žmogaus teisių apžvalga „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“

Liepos 4 d. 17 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta jau vienuoliktoji žmogaus teisių padėties Lietuvoje apžvalga „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“. Žmogaus teisių stebėjimo instituto kartu su nepriklausomais/-omis ekspertais/-ėmis kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį aptariami svarbiausi įvykiai saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės, diskriminacijos, smurto prieš moteris, LGBTQI+, žmonių su …

Pristatyta žmogaus teisių apžvalga „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“ Skaityti daugiau »

JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai migracijos krizės sprendime: jokio sulaikymo be teismo sprendimo, tinkamos priėmimo sąlygos ir reali galimybė kreiptis dėl prieglobsčio

Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimus, apsvarstęs Lietuvos ketvirtąją periodinę ataskaitą, paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai. Išvadose nemažai dėmesio skiriama Lietuvos atsako į migrantų ir pabėgėlių krizę įvertinimui. Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės apribojimo, ypač dėl privalomo de facto sulaikymo, taikomo ir šeimoms su vaikais bei pažeidžiamiems asmenims. Komitetas taip pat …

JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijos Lietuvai migracijos krizės sprendime: jokio sulaikymo be teismo sprendimo, tinkamos priėmimo sąlygos ir reali galimybė kreiptis dėl prieglobsčio Skaityti daugiau »

Teisė į psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu

Šiame moksliniame straipsnyje aptariama tai, kad  psichikos sveikata ir žmogaus teisės yra neatsiejamos sritys ir viena nuo kitos tiesiogiai priklauso. Esama klinikinių, socialinių ir ekonominių priežasčių, taip pat moralinių ir teisinių įsipareigojimų gerinti psichikos sveikatos priežiūrą, siekiant įgyvendinti žmogaus teises. Ypatinga šios srities svarba iškyla susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija. ŽTSI kartu su partneriais – …

Teisė į psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu Skaityti daugiau »

Ataskaita dėl užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose

Įvertinęs užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose žmogaus teises Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas pateikė ataskaitą, kurioje rekomenduojama Vyriausybės vadovei Ingridai Šimonytei atkreipti dėmesį į ataskaitoje konstatuotus pažeidimus ir imtis visų priemonių, kad užsieniečių priėmimas vykdant Lietuvos sienos apsaugą visiškai atitiktų Europos ir tarptautinę teisę, ypač Europos žmogaus teisių konvenciją ir 1951 metų Konvenciją dėl pabėgėlių …

Ataskaita dėl užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose Skaityti daugiau »

Tyrimo ataskaita: teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje

Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras teigia, kad žmogaus teisė į sveikatą yra viena pamatinių žmogaus teisių, apibrėžiančių orų gyvenimą. Pagaliau pripažinta, kad psichikos sveikata yra nemažiau svarbi už fizinę sveikatą. Tačiau, nepaisant visų įrodymų, kad be geros psichikos sveikatos negali būti ir geros fizinės sveikatos, niekur psichikos sveikata negauna tiek dėmesio ir investicijų, …

Tyrimo ataskaita: teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje Skaityti daugiau »

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga

Kviečiame skaityti Europos žmogaus teisių fondo, kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos policijos mokykla atlikto tyrimo ataskaitą. Tyrimas atskleidė, kad nors Lietuvoje fiksuojamas santykinai nedidelis neapykantos nusikaltimų skaičius, tačiau reali situacija yra kur kas niūresnė, nes dalis nukentėjusiųjų pagalbos vis dar nesikreipia, o ir teisėsaugos atstovai, reaguodami į įvykius, …

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga Skaityti daugiau »

Ką daryti patyrus seksualinį smurtą?

Kasmet lapkričio 25-ąją minima Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Ši diena taip pat žymi ir tarptautinės kampanijos „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą lyties pagrindu“ pradžią. Smurtas prieš moteris – visuomenėje giliai įsišaknijusi socialinė bei visuomenės sveikatos problema. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, bent 1 iš 3 moterų per gyvenimą patiria smurtą savo artimoje aplinkoje. Daugelyje …

Ką daryti patyrus seksualinį smurtą? Skaityti daugiau »

Psichikos sveikata darbe

Skaičiuojama, jog Lietuvoje apie 3,5 proc. žmonių patiria psichikos sveikatos sunkumų. Tačiau tai – tik oficiali statistika. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, psichikos sveikatos sunkumus bent kartą per gyvenimą patiria bent 1 iš 4 žmonių. Daugybė žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, niekur nesikreipia ir negauna pagalbos, tad nepatenka ir į oficialią statistiką. Kreiptis pagalbos trukdo tiek …

Psichikos sveikata darbe Skaityti daugiau »