Projektai

Pradėjome naują projektą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje

Pradėjome naują projektą „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija”. Projektu siekiame užtikrinti veiksmingą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą, pabrėžiant žmogiškąjį dėmenį, ir valstybės politikos, teisės aktų, sprendimų bei praktikos atitiktį tarptautiniams prieglobsčio teisės bei žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat sieksime didinti kultūriniam kontekstui jautrios, apie traumą informuotos emocinės …

Pradėjome naują projektą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių srityje Skaityti daugiau »

Pateikėme ekspertų/čių pasiūlymus institucijoms dėl permainų Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje

2022 m. spalio 10 d., Pasaulinei psichikos sveikatos dienai pažymėti, Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su nepriklausomų ekspertų ir nevyriausybinių organizacijų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ organizavo apskritojo stalo diskusiją „Kokių inovacijų reikia Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemai?“, skirtą planuojamoms permainoms Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje aptarti. Diskusijoje dalyvavo nepriklausomi ekspertai/ės, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, paslaugų vartotojų …

Pateikėme ekspertų/čių pasiūlymus institucijoms dėl permainų Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje Skaityti daugiau »

Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija

Projektu siekiama stiprinti migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėseną ir vykdyti advokaciją siekiant nacionalinių teisės aktų ir praktikos atitikties tarptautiniams žmogaus teisių standartams. Projektu taip pat siekiama įtraukti į sprendimų formulavimą ir rekomendacijų teikimą pačių migrantų ir prieglobsčio prašytojų patirtis bei perspektyvą, siūlant su žmogaus teisėmis ir tarptautine teise derančius viešosios politikos sprendimus ir teisėkūrą …

Kirtus sieną: migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija Skaityti daugiau »

Pradėjome naują projektą psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje

Šių metų liepą pradėjome naują, NVO fondo remiamą projektą „Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje”. Projektu siekiame stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus. Projektu taip pat siekiame skatinti gerųjų praktikų ir pažangių standartų psichikos sveikatos srityje …

Pradėjome naują projektą psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje Skaityti daugiau »

Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje

Projektu siekiama stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus. Projektu taip pat siekiama skatinti gerųjų praktikų ir pažangių standartų psichikos sveikatos srityje sklaidą bei žmonių su psichikos sveikatos sunkumais ir jų artimųjų patirčių integravimą į psichikos sveikatos politikos formavimą …

Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje Skaityti daugiau »

Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos

Projekto tikslas – didinti Lietuvos visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, šviesti visuomenę apie neapykantos kalbos žalą atskiriems asmenims, asmenų grupėms ir visuomenei, mažinti plačiosios visuomenės abejingumą neapykantos apraiškoms mažumos grupių atžvilgiu, vystyti konstruktyvaus viešo diskurso kultūrą augančios Lietuvos visuomenės poliarizacijos, globalių krizių bei karo Ukrainoje sukeltos migracijos kontekste. Projekto uždaviniai: Laikotarpis: 2022.09.27 – 2022.12.15 Įgyvendina: Žmogaus …

Tarpbendruomeninis supratimas ir saviraiška be neapykantos Skaityti daugiau »

Įtariamųjų apklausų vaizdo ir garso įrašai – svarbi teisės į teisingą teismą garantija

Lietuvoje pilnamečių įtariamųjų apklausų garso ir vaizdo įrašai nėra daromi. Tai lemia, kad apie tai, kaip vyko apklausa, sužinome tik iš apklausos protokolo, kuriame netgi neprivaloma pažodžiui atkartoti apklausos metu užduotų klausimų ir pateiktų atsakymų. Vis dėlto, apklausos protokolas toli gražu ne visada atspindi tikrąją apklausos eigą, ypač kai apklausoje nedalyvauja advokatas. Visuotinai pripažįstama, kad …

Įtariamųjų apklausų vaizdo ir garso įrašai – svarbi teisės į teisingą teismą garantija Skaityti daugiau »

NETPRALAT mokymų medžiaga

Kviečiame susipažinti su mokymų „Efektyvi įtariamojo gynyba ikiteisminiame tyrime per veiksmingą komunikaciją” savarankiškų studijų medžiaga. Ši medžiaga buvo parengta įgyvendinant projektą NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice oriented LAwyers Training). Didžiausią indėlį rengiant mokymų medžiagą įnešė Mastrichto universitetas, Europos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu asociacija ir Žmogaus teisių gynimo centras IRÍDIA. Lietuvos kontekstui turinį adaptavo …

NETPRALAT mokymų medžiaga Skaityti daugiau »

Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą

Projektu siekiama didinti paramą žmogaus teisėms viešosios politikos, visuomenės ir regioninių bendruomenių lygmenyse. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvoje, padidintas projekto tikslinių grupių informuotumas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą bei prisidėta prie geresnio smurto dėl lyties atpažinimo jaunimo, ypač regionuose, tarpe. Laikotarpis 2020.11.03 – 2023.11.02 Koordinuoja Žmogaus …

Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą Skaityti daugiau »

Kas yra neapykantos nusikaltimai ir ką daryti su jais susidūrus?

Kas yra neapykantos nusikaltimas? Peržiūrėti informaciją lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Apgadintas automobilis, išdaužtas parduotuvės langas ar pavogta baltoji lazdelė iš pradžių gali atrodyti atsitiktiniai chuliganizmo aktai, kol neįsigilinsime į jų motyvaciją. Automobilis, kuris buvo apgadintas, priklausė kaimynystėje gyvenančiai lesbiečių porai, parduotuvės, kurios langas buvo išdaužtas, savininkas – turkas, leidžiantis parduotuvėje rengti turkų bendruomenės susitikimus, o …

Kas yra neapykantos nusikaltimai ir ką daryti su jais susidūrus? Skaityti daugiau »