Author name: Meta

VAAT nutartis: Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) byloje nr. eI2-2077-535/2023 konstatavo, kad Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo Kubos piliečio Lietuvos ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo. Pareiškėjas deportuotas į Kubą taip ir nesulaukęs sprendimo dėl prieglobsčio Pareiškėjas iš Kubos pabėgo nuo valdžios institucijų persekiojimo dėl dalyvavimo pro-demokratiniuose politiniuose protestuose. 2021 m. lapkritį Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje jis pateikė prašymą …

VAAT nutartis: Migracijos departamentas neteisėtai ir nepagrįstai neišnagrinėjo ambasadoje pateikto prieglobsčio prašymo Skaityti daugiau »

Lietuva turėtų susilaikyti nuo atstūmimų įteisinimo įstatymu

Kartu su tarptautine organizacija Global Detention Project pateikėme alternatyvią ataskaitą Jungtinių Tautų komitetui prieš kankinimus. Komitetas šiuo metu vykdo vadinamąją „follow-up“ procedūrą, kai valstybės prašo pateikti informaciją apie tai, kaip ji įgyvendina Komiteto rekomendacijas. Ataskaitoje atkreipėme komiteto dėmesį, kad pagal nacionalinius teisės aktus vis dar egzistuoja masinio de facto migrantų ir prieglobsčio prašytojų sulaikymo galimybė. …

Lietuva turėtų susilaikyti nuo atstūmimų įteisinimo įstatymu Skaityti daugiau »

LVAT konstatavo, kad pareiškėja patyrė neturtinę žalą Migracijos departamentui delsiant priimti sprendimą dėl prieglobsčio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. eA-1093-1047/2023 pripažino, kad pareiškėjos teisė, jog įstatymu nustatytais terminais būtų priimtas sprendimas dėl jos prieglobsčio prašymo, buvo pažeista, dėl ko pareiškėja patyrė neturtinę žalą. Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) buvo nustatęs, kad Migracijos departamentas nepagrįstai delsė išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymą. Departamentas buvo priėmęs neigiamą sprendimą dėl pareiškėjos …

LVAT konstatavo, kad pareiškėja patyrė neturtinę žalą Migracijos departamentui delsiant priimti sprendimą dėl prieglobsčio Skaityti daugiau »

Pateikėme pasiūlymus su migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisėmis susijusiems įstatymų projektams

Pateikėme pastabas ir pasiūlymus Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (VSAĮ) pakeitimo bei Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) pakeitimo įstatymų projektams. Siūlome atsisakyti „apgręžimų“ įteisinimo įstatymu Pastabose VSAĮ pataisų projektui atkreipėme dėmesį, kad siūlomu reguliavimu, kai, paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, įstatymu būtų įtvirtinta galimybė neįleisti sieną kertančių ar ją kirtusių asmenų į …

Pateikėme pasiūlymus su migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisėmis susijusiems įstatymų projektams Skaityti daugiau »

VAAT nutartis: prieglobsčio prašymo pateikimas neatima teisės prašyti leidimo gyventi

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį byloje Nr. eI2-2374-1066/202, kurioje konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo atsisakyti priimti prašymą dėl leidimo gyventi darbo sutarties pagrindu, asmeniui pateikus prašymą dėl prieglobsčio Lietuvoje. Pareiškėjas byloje į Lietuvą atvyko humanitariniais pagrindais dėl jam kylančios grėsmės kilmės valstybėje. Pareiškėjui buvo išduota viza ir suteiktas leidimas gyventi ir dirbti. Baigiantis vizos …

VAAT nutartis: prieglobsčio prašymo pateikimas neatima teisės prašyti leidimo gyventi Skaityti daugiau »

Žmonių su negalia teisės Lietuvoje: matoma požiūrio kaita, tačiau pastangos turėtų būti stiprinamos

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pateikė alternatyvią ataskaitą Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komitetui. Kovo mėn. komitetas prieš-sesijinėje darbo grupėje vertins Lietuvos pažangą užtikrinant žmonių su negalia teisių įgyvendinimą. Ataskaitoje pažymima, kad, nors per pastaruosius dvejus metus būta ir teigiamų pokyčių žmonių su negalia teisių apsaugos srityje, pavyzdžiui, priimtas …

Žmonių su negalia teisės Lietuvoje: matoma požiūrio kaita, tačiau pastangos turėtų būti stiprinamos Skaityti daugiau »

Pateikėme informaciją apie migrantų teises JT specialiajam pranešėjui

Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė aktualią informaciją apie migrantų/čių teisių užtikrinimą Lietuvoje Jungtinių Tautų specialiajam pranešėjui migrantų žmogaus teisių klausimais. Specialusis pranešėjas šiuo metu rengia ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai prie tarptautinių sienų: tendencijos, prevencija ir atskaitomybė“. Pateiktame dokumente ŽTSI apžvelgia šiuo metu galiojančius užsieniečių teises reglamentuojančius teisės aktus bei atkreipia dėmesį į migrantų/čių ir prieglobsčio …

Pateikėme informaciją apie migrantų teises JT specialiajam pranešėjui Skaityti daugiau »

Pateikėme pasiūlymus institucijoms psichikos sveikatos srityje

Pateikėme pasiūlymus Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms psichikos sveikatos politikos ir žmogaus teisių srityje. Pasiūlymai suformuluoti bendradarbiaujant su neformalia ekspertų ir NVO koalicija „Psichikos sveikata 2030“ ir remiasi šiuolaikiniais psichikos sveikatos principais bei žmogaus teisių prieiga. Pasiūlymų paketą sudaro pasiūlymai dėl bendrųjų psichikos sveikatos politikos principų, naujų paslaugų …

Pateikėme pasiūlymus institucijoms psichikos sveikatos srityje Skaityti daugiau »

Pateikėme pasiūlymus teisinei apsaugai nuo diskriminacijos stiprinti

Pateikėme pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje viešojoje konsultacijoje, kaip būtų galima sustiprinti teisinę apsaugą nuo diskriminacijos. Pasiūlymuose atkreipėme dėmesį, kad įstatymu būtų galima papildyti diskriminacijos formų sąrašą, įtvirtinant diskriminacijos pagal asociaciją apibrėžimą. Ši tiesioginės arba netiesioginės diskriminacijos forma pasireiškia, kai asmuo diskriminuojamas ne dėl savo turimų, bet jam / jai pagal asociaciją priskiriamų …

Pateikėme pasiūlymus teisinei apsaugai nuo diskriminacijos stiprinti Skaityti daugiau »

VAAT konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) administracinėje byloje Nr. eI3-6341-979/2022 konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo, o departamento nurodytos delsimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, pagrįstomis, pateisinančiomis nagrinėjimo termino praleidimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. balandžio 13 d. nutartimi Migracijos departamento sprendimas nesuteikti prieglobsčio pareiškėjai buvo panaikintas ir departamentas buvo įpareigotas …

VAAT konstatavo, kad Migracijos departamentas neišpildė savo pareigos laiku išnagrinėti pareiškėjos prieglobsčio prašymo Skaityti daugiau »