Author name: Ieva Laugalyte

Teisė į psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu

Šiame moksliniame straipsnyje aptariama tai, kad  psichikos sveikata ir žmogaus teisės yra neatsiejamos sritys ir viena nuo kitos tiesiogiai priklauso. Esama klinikinių, socialinių ir ekonominių priežasčių, taip pat moralinių ir teisinių įsipareigojimų gerinti psichikos sveikatos priežiūrą, siekiant įgyvendinti žmogaus teises. Ypatinga šios srities svarba iškyla susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija. ŽTSI kartu su partneriais – …

Teisė į psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu Skaityti daugiau »

Pristatėme visuomenės nuostatų žmogaus teisių klausimais tyrimo rezultatus

Siekiant išsiaiškinti, ką Lietuvos visuomenė galvoja įvairiais žmogaus teisių klausimais, šių metų kovo mėnesį Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Apklausos metu buvo teirautasi Lietuvos gyventojų nuomonės įvairiais žmogaus teisių klausimais, tokiais kaip susirinkimų ir saviraiškos laisvė, privatumo apsauga, lyčių lygybė, smurtas prieš moteris, vaiko teisės ir kitais. …

Pristatėme visuomenės nuostatų žmogaus teisių klausimais tyrimo rezultatus Skaityti daugiau »

Tyrimo ataskaita: teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje

Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras teigia, kad žmogaus teisė į sveikatą yra viena pamatinių žmogaus teisių, apibrėžiančių orų gyvenimą. Pagaliau pripažinta, kad psichikos sveikata yra nemažiau svarbi už fizinę sveikatą. Tačiau, nepaisant visų įrodymų, kad be geros psichikos sveikatos negali būti ir geros fizinės sveikatos, niekur psichikos sveikata negauna tiek dėmesio ir investicijų, …

Tyrimo ataskaita: teisė į psichikos sveikatą ir asmenų su psichosocialine negalia teisių užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje Skaityti daugiau »

Pateikėme pasiūlymus SADM plėtros programų projektams

Pateikėme pastabas bei pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms Socialinės sutelkties (solidarumo) ir Šeimos politikos stiprinimo plėtros programų projektams. Šiomis programomis siekiama apibendrinti iki šiol galiojusias nacionalines programas bei veiksmų planus įvairiose socialinės apsaugos ir žmogaus teisių srityse. Pastabose atkreipėme dėmesį į tris aktualias sritis: pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims, smurto artimoje aplinkoje ir …

Pateikėme pasiūlymus SADM plėtros programų projektams Skaityti daugiau »

Drastiškai blogėjant vaikų ir jaunimo psichikos ir fizinei sveikatai, parengėme pasiūlymų paketą institucijoms

Mokslinių tyrimų rezultatai rodo drastiškai blogėjančią vaikų ir jaunimo psichikos ir fizinės sveikatos būklę, kuriai didžiulę įtaką daro karantino metu žymiai išaugęs technologijų naudojimas. Todėl mes, drauge su Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkų tyrėjų komanda, vadovaujama prof. dr. Romos Jusienės ir Skaitmeninės etikos centru bei didžiuliu būriu kitų vaikų ir jaunimo gerove Lietuvoje besirūpinančių organizacijų, …

Drastiškai blogėjant vaikų ir jaunimo psichikos ir fizinei sveikatai, parengėme pasiūlymų paketą institucijoms Skaityti daugiau »

Užbaigėme projektą apie įtariamųjų teisių užtikrinimo stiprinimą per praktinius advokatų mokymus

Šiandien užbaigėme daugiau nei dvejus metus vykdytą projektą „Įtariamųjų procesinių teisių užtikrinimo stiprinimas per į praktiką orientuotus advokatų mokymus ir tinklaveiką″ (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice oriented LAwyers Training – NETPRALAT). Įgyvendindami šį projektą turėjome galimybę darbuotis kartu su partneriais Katalonijos advokatūrų taryba, Mastrichto universitetu, Lenkijos advokatūros taryba, Žmogaus teisių gynimo centru …

Užbaigėme projektą apie įtariamųjų teisių užtikrinimo stiprinimą per praktinius advokatų mokymus Skaityti daugiau »

Palaikome JT rezoliuciją dėl Baltarusijos valdžios atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus

Kartu su 65 Baltarusijos ir tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis palaikome vakar Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos priimtą rezoliuciją, kuri įpareigoja vyriausiąjį komisarą sukurti naują, tvirtą mandatą, skirtą žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje stebėsenai, analizei ir įrodymų rinkimui.  Šia rezoliucija Taryba parodė, jog yra pasiryžusi reikalauti Baltarusijos valdžios atsakomybės už sisteminius žmogaus teisių pažeidimus. Pilną kreipimąsi rasite …

Palaikome JT rezoliuciją dėl Baltarusijos valdžios atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus Skaityti daugiau »

SKIRKITE 1,2 % ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMUI LIETUVOJE

Deklaruojant pajamas, 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio kviečiame skirti Žmogaus teisių stebėjimo institutui. Jūsų parama ženkliai prisidėtų prie mūsų darbų, kuriais siekiame, kad visi gyventumėme visuomenėje, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo nepagrįstų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą. Iš arčiau su mūsų darbais ir tuo, ką nuveikėme per praėjusius metus, galite susipažinti peržvelgę 2020 metų …

SKIRKITE 1,2 % ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMUI LIETUVOJE Skaityti daugiau »

ŽTSI direktorius susitiko su Seimo pirmininke

Susitikimo su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen metu ŽTSI direktorius Dainius Pūras pristatė Seimo pirmininkei svarbiausias mūsų organizacijos veiklos kryptis ir pasidalino įžvalgomis apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Nors Lietuvoje įsitvirtino demokratija, teisės ir įstatymų viršenybė bei esama laimėjimų žmogaus teisių srityje, vis dar  išlieka nemažai iššūkių ir neatliktų namų darbų, ypač – ginant ir puoselėjant …

ŽTSI direktorius susitiko su Seimo pirmininke Skaityti daugiau »

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga

Kviečiame skaityti Europos žmogaus teisių fondo, kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos policijos mokykla atlikto tyrimo ataskaitą. Tyrimas atskleidė, kad nors Lietuvoje fiksuojamas santykinai nedidelis neapykantos nusikaltimų skaičius, tačiau reali situacija yra kur kas niūresnė, nes dalis nukentėjusiųjų pagalbos vis dar nesikreipia, o ir teisėsaugos atstovai, reaguodami į įvykius, …

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga Skaityti daugiau »