hrmi-youtube
LT

ŽTSI kreipėsi į Seimo kontrolierius dėl JT Komiteto prieš kankinimą rekomendacijų įgyvendinimo

2014 / 04 / 24 Žymos:

2014 m. birželio 5 d. ŽTSI kreipėsi į LR Seimo kontrolierius ragindamas atsižvelgti į JT Komiteto prieš kankinimus rekomendacijas dėl Lietuvoje veikiančių socializacijos centrų.  Gegužės pabaigoje Komitetas pažymėjo, kad vaikų laikymas centruose prilygintinas administraciniam suėmimui, juose veikiantys „relaksacijos kambariai“ – kalinimui vienutėse, ir nurodė Lietuvai „užtikrinti efektyvią tokių institucijų stebėseną, siekiant užkirsti kelią Konvencijos pažeidimams.“

ŽTSI atkreipė Seimo kontrolierių dėmesį, kad centruose gyvenantys vaikai priklauso skirtingoms rizikos grupėms ir turi skirtingus poreikius (nepilnamečiai padarę nusikaltimus, nepilnamečiai bėgantys iš namų ar neruošiantys pamokų, prekybos žmonėmis aukos), tačiau jų priežiūra nėra diferencijuota. Atsižvelgiant į vaikų psichologinę būklę yra kvestionuotinas socializacijos centrų priskyrimas bendrajai lavinimo sistemai ir jų traktavimas kaip eilinių švietimo institucijų.

ŽTSI priminė apie 2012 m. kritiškas Valstybės kontrolės  išvadas dėl socializacijos centrų veiklos neefektyvumo, bei plačiai nuskambėjusi atvejį, kai 2013 m. aštuoni pedagogai, dirbę Vėliučionių vaikų socializacijos centre, buvo teisiami už fizinį smurtą prieš vaikus ir neteisėtą socializacijos centre gyvenusių vaikų laisvės apribojimą.

Institutas paragino Komitetą atsižvelgti į Lietuvos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, organizuoti stebėsenos vizitus į socializacijos centrus ir inicijuoti platesnę diskusiją dėl centrų pertvarkos ir alternatyvių paslaugų tinklo vystymo.

Iki 2015 m. gegužės 23 d. Lietuva turės pateikti Komitetui prieš kankinimą informaciją kokių priemonių buvo imtasi užtikrinant Konvencijos pažeidimų prevenciją centruose.  Nuo 2014 m. LR Seimo kontrolierių įstaiga yra laikoma nacionaline prevencijos institucija pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

ATNAUJINTA 2014-06-25

Birželio 25 d. LR Seimo kontrolierių įstaiga pateikė  atsakymą į ŽTSI kreipimąsi, kuriame yra patvirtinama, kad vaikų socializacijos centruose turi būti atliekama žmogaus teisių padėties stebėsena, ir šios institucijos yra įtrauktos į šių metų planuojamų stebėsenų sąrašą. „Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad socializacijos centruose yra laikomi nepilnamečiai Seimo kontrolierių nuomone, būsimų socializacijos centrų stebėsenos planus tikslinga aptarti su vaiko teisių apaugos kontroliere. Šis susitikimas numatomas liepos mėnesį“, – teigiama įstaigos rašte. „Manome, kad atlikus stebėseną socializacijos centruose ir įvertinus jos rezultatus, bus tikslinga organizuoti platesnę diskusiją šia tema“.