Žmogaus teisių dėmens stiprinimas Lietuvos psichikos sveikatos politikoje

9 rugsėjo, 2022

Projektu siekiama stiprinti žmogaus teisių dėmenį Lietuvos psichikos sveikatos politikoje stiprinant tarpsektorinio ir NVO bendradarbiavimo mechanizmus bei NVO atstovavimą priimant ir tobulinant viešosios politikos sprendimus. Projektu taip pat siekiama skatinti gerųjų praktikų ir pažangių standartų psichikos sveikatos srityje sklaidą bei žmonių su psichikos sveikatos sunkumais ir jų artimųjų patirčių integravimą į psichikos sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Laikotarpis  

2022.07.27 – 2022.12.31

 

Įgyvendina Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Projekto veiklos  

  1. Projekto metu bus parengti ir pateikti bent 5 pasiūlymai viešosios psichikos sveikatos politikos srityje, kurie pasieks bent 2 valstybės institucijas/įstaigas;
  2. bus sudalyvauta bent trijuose Psichikos sveikatos puoselėjimo Tarybos posėdžiuose, teikiant ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus juose nagrinėjamais klausimais;
  3. kartu su neformalia NVO ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030“, suorganizuotos dvi viešos diskusijos, pažymint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną ir Tarptautinę žmogaus teisių dieną, kurių metu bus aptariamos planuojamos permainos psichikos sveikatos sistemoje Lietuvoje ir keliamas visuomenės sąmoningumas apie pažangias, į asmenį ir bendruomenę orientuotas ir žmogaus teisėmis grįstas praktikas formuojant psichikos sveikatos politiką, vykdant psichikos sveikatos sunkumų prevenciją, įgyvendinant psichikos sveikatos stiprinimo priemones bei teikiant psichikos sveikatos paslaugas;
  4. bus vykdoma reguliari komunikacija socialiniuose tinkluose ir nacionalinėje žiniasklaidoje apie su žmogaus teisių standartais derančius psichikos sveikatos politikos sprendimus ir praktikas šioje srityje;
  5. bus atnaujinta instituto internetinė svetainė, pagerinant jos funkcionalumą ir prieinamumą, bei skirta atskira svetainės skiltis psichikos sveikatos ir žmogaus teisių sričiai bei instituto ir Koalicijos „Psichikos sveikata 2030” veiklai šioje srityje.

Projektą remia Nevyriausybinių organizacijų fondas, administruojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.