teisinis švietimas

Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais. Laikotarpis 2017 04 05 – 2020 04 05 Pareiškėjas (koordinatorius) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos gėjų lyga Projekto tikslai ir uždaviniai   1. Kelti viešojo sektoriaus atstovų, verslo, visuomenės kompetenciją diskriminacijos …

Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui Skaityti daugiau »

Jungtinių Tautų Veiksmų planas smurtinio ekstremizmo prevencijai

Ilgas tekstas Smurtinis ekstremizmas kelia vis didesnę grėsmę žmonių gyvybėms, mūsų saugumui, teisėms, laisvėms, taikiam sugyvenimui ir pasauliui, kokį jį pažįstame. Įveikti smurtinį ekstremizmą galime tik solidarizuodamiesi ir imdamiesi aktyvių, konkrečių žingsnių. 2016 metų sausį JT Generalinis sekretorius pasiūlė veiksmų planą smurtinio ekstremizmo prevencijai, kuriame pateikė daugiau nei 70 rekomendacijų. Šios rekomendacijos skirtos ne tik …

Jungtinių Tautų Veiksmų planas smurtinio ekstremizmo prevencijai Skaityti daugiau »

Mokymų modulis apie ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvą

Pagrindinis šio projekto tikslas – organizuoti mokymus apie  Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (Nusikaltimų aukų teisių direktyva) ir taip prisidėti prie nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo Lietuvoje.  Laikotarpis 2016 06 01-2018 04 01 Koordinuojantis partneris Irish Council of Civil Liberties (Airija) …

Mokymų modulis apie ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvą Skaityti daugiau »

E-mokymosi įrankių panaudojimas NVO tvarumo stiprinimui (įgyvendintas)

Projekto tikslas yra sustiprinti ŽTSI finansinį savarankiškumą ir tvarumą, sukuriant naują produktą – e.mokymosi kursą apie neveiksnumo instituto teisinę reformą Lietuvoje. Laikotarpis 2016 05 01 – 2016 09 30 Projekto akimirka Pasiekimai    Be-ribu.lt platformoje buvo sukurtas e-kursą „Asmens veiksnumo ribojimas: požiūrio ir teisinio reguliavimo naujovės“. susidedantis iš šešių vaizdo paskaitų, papildomų skaitinių paketų bei testų, skirtų vartotojams …

E-mokymosi įrankių panaudojimas NVO tvarumo stiprinimui (įgyvendintas) Skaityti daugiau »

ES Duomenų apsaugos reforma (įgyvendintas)

Pagrindinis šio projekto tikslas – prisidėti prie tinkamo duomenų apsaugos užtikrinimo ir Reglamento įgyvendinimo Lietuvoje, atliekant verslo ir individų informuotumo tyrimą apie ES duomenų apsaugos reformą. Taip pat, parengiant konkrečius siūlymus, kaip organizacijoms tinkamai įgyvendinti naujus ES reikalavimus bei kaip asmenims efektyviai ginti savo teisę į duomenų apsaugą. Laikotarpis 2016 06 01-2016 11 30 Partnerystė …

ES Duomenų apsaugos reforma (įgyvendintas) Skaityti daugiau »

Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi

Projektas skirtas sustiprinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto, kaip Europos Pilietinių Laisvių platformos nario, įgūdžius Europos Sąjungos lygmens komunikacijos ir advokacijos bei lėšų pritraukimo srityse. Laikotarpis 2015 07 01 – 2018 07 01 Projekto akimirka Rezultatai    1.Sudalyvauta dvejose lėšų pritraukimo mokymuose, organizuotos virš penkių individualių konsultacijų su fundraising ekspertais ir parengta organizacijos lėšų pritraukimo strategija 2. …

Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi Skaityti daugiau »

Žmogaus teisių e-gidas

Projekto tikslas – šviesti apie žmogaus teises, plėtojant į visuomenę orientuotą, universalią ir glaustą elektroninę žmogaus teisių švietimo ir savipagalbos priemonę: Žmogaus teisių e-Gidą.  Partnerystė Lietuva, Latvija, Estija Projekto akimirka Rezultatai    1. Sukurtas elektroninis e-Gido šablonas, ir tematinės dalys „Kas yra žmogaus teisės“, „Žmogaus teisių institucijos Lietuvoje“, „Duomenys ir privatumas“, „Sulaikymas ir suėmimas“, „Teisingas teismas“, …

Žmogaus teisių e-gidas Skaityti daugiau »