hrmi-youtube
LT

Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

2017 / 05 / 04 Žymos:, ,

Projekto tikslas – įgyvendinti praktinius įgalinimo veiksmus, šviečiamąsias veiklas ir sąmoningumo didinimo kampaniją tam, kad visuomenė ir specialistai geriau suvoktų skirtingas smurto artimoje aplinkoje formas, nebekaltintų aukų, taip prisidedant prie nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir skatinant lyčių lygybę.

Laikotarpis 2017 04 03 – 2019 10 02
Pareiškėjas (koordinatorius) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Partneriai Lygių galimybių plėtros centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Nomoshiti iniciatyva“,  Lietuvos gydytojų sąjunga (asocijuotas partneris)
Projekto tikslai ir uždaviniai  

1. Smurto artimoje aplinkoje aukų ir moterų, esančių tokio smurto rizikoje, įgalinimas.

Įgyvendinant šį uždavinį, veiklos bus telkiamos į esminės žinutės tikslinei grupei formavimą ir efektyviausios komunikacijos su smurto aukomis būdo parinkimą, taip pat ir įrankių šių moterų įgalinimui kūrimą. Taip bus siekiama praplėsti moterų suvokimą, kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje. Svarbiausias šio uždavinio tikslas yra paveikti moterų, kenčiančių nuo smurto artimoje aplinkoje, elgesį ir taip padėti joms išeiti iš smurtinių santykių.

2. Mokymai specialistams.

Bus siekiama pakeisti sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų ir vaiko teisių apsaugos specialistų nuostatas, stereotipus ir elgesį bendraujant su smurto artimoje aplinkoje aukomis. Mokymų metu bus keliama šių specialistų kompetencija, tam, kad galėtų atpažinti ir esant galimybei užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.

3. Sąmoningumo didinimo kampanija.

Šio uždavinio įgyvendinimo metu bus sukurta socialinė kampanija, skirta supažindinti visuomenę su skirtingomis smurto artimoje aplinkoje formomis ir pasipriešinti paplitusiam aukų kaltinimui visuomenėje. Taip pat skatinti nulinę toleranciją smurtui artimoje aplinkoje ir kelti viešąsias diskusijas šia tema. Keliant visuomenės sąmoningumą, taip pat įtraukti ir konkrečias sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių darbuotojų grupes, siekiant teigiamų procesų dirbant su smurto aukomis. Svarbi veikla bus skirta siekti, jog žiniasklaidoje mažėtų smurto aukų kaltinimo.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis