hrmi-youtube
LT

Stokholmo programa: teisės į advokatą ir teisės į nemokamą teisinę pagalbą užtikrinimas

2016 / 05 / 01 Žymos:


Projekto tikslas – prisidėti prie baudžiamojo proceso garantijų stiprinimo, suteikiant advokatams (tiek privatiems, tiek dirbantiems Valstybinės teisinės pagalbos sistemoje) ir kitiems profesionalams žinių ir įgūdžių efektyviai taikyti ES teisės instrumentus: Direktyvą 2
013/48/ES dėl teisės į advokatą ir Rekomendaciją C(2013) 8179/2 dėl teisės į nemokamą teisinę pagalbą.


Laikotarpis 2016 06 01-2018 04 01
Partnerystė Lietuva, Bulgarija, Lenkija, Vengrija, Slovėnija
Projekto akimirka  cats
Planuojamos veiklos

 

1. Nacionalinė studija, skirta įvertinti kaip teisė į advokatą ir teisė į nemokamą teisinę pagalbą yra užtikrinamos Lietuvoje. Rengiant studiją, bus organizuojamos fokus grupės su teisininkais-praktikais, atliekami giluminiai interviu bei teisminių bylų analizė.

2. Parengimas praktinio vadovo apie ES ir EŽTT lygmens standartus teisės į advokatą ir nemokamą teisinę pagalbą srityje ir jų taikymo principus bei susijusią teismų praktiką.

3. Tematinių seminarų organizavimas regionuose ir e-mokymosi kurso platformoje be-ribu.lt paleidimas.

 

Už finansinę paramą dėkojame