hrmi-youtube
LT

Siūlomą lyties keitimo tvarką dar reikia tobulinti

2015 / 09 / 14 Žymos:,

Lietuvos vyriausybė turi tobulinti teisės aktų projektus dėl translyčių asmenų teisės į privatų gyvenimą užtikrinimo – teigiama ŽTSI kartu su Lietuvos Gėjų Lyga pateiktuose komentaruose Europos Ministrų Komitetui.

Komentaruose įvertinti Vyriausybės žingsniai įgyvendinant Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje L prieš Lietuvą (2007), kurioje teismas pripažino Lietuvą pažeidus translyčio asmens teises, teisiškai nesureguliuodama galimybės atlikti lyties keitimo operaciją.

Įgyvendindama sprendimą, Vyriausybė parengė Civilinio kodekso pakeitimų ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektus, kuriais siekiama sureguliuoti lyties keitimą ir lyties keitimo teisinį pripažinimą.

ŽTSI ir LGL atkreipė ministrų komiteto dėmesį, kad vyriausybės sudarytos darbo grupės pasiūlymai dar neatitinka Europos Tarybos nustatytų standartų. ET Parlamentinės asamblėjos 2048(2015) rezoliucija valstybės nares įpareigojo sukurti greitas, skaidrias ir prieinamas procedūras, kurios leistų translyčiams asmenims pasikeisti įrašus apie asmens vardą ir lytį tapatybės dokumentuose.

Vyriausybė tuo tarpu pasiūlė leisti asmenims pasikeisti įrašus civilinės būklės aktuose tik gavus pažymą iš sveikatos apsaugos institucijos, nenumatydama kokia tvarka ir vadovaujantis kokiais kriterijais ta pažyma turės būti išduota.

Tai – tik viena iš daugelio Vyriausybės siūlomų reformų trūkumų. Teisinis neapibrėžtumas užtikrinant teisę į lytinės tapatybės pripažinimą Lietuvoje išlieka, ir praėjus net aštuoneriems metams EŽTT sprendimas L. byloje vis dar nėra įgyvendintas.