hrmi-youtube
LT

Byla dėl seksizmo žiniasklaidoje

2016 / 02 / 20 Žymos:

“Ši byla yra ne tik apie etišką žiniasklaidą. Ji yra ir apie tai, kokias visuomenės nuostatas bei elgesį skatina moteris žeminanti, seksistinė kalba. Tai nėra nei juokinga, nei nepavojinga – seksizmas moterų atžvilgiu yra tiesiogiai susijęs su fiziniu ir seksualiniu smurtu prieš moteris bei polinkiu dėl smurto kaltinti pačias nukentėjusiąsias.“

Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadovė


Byla pradėta: 2016

Byla baigta: nebaigta

Bylos esmė: dėl naujienų portalo www.lrytas.lt paskelbtos moteris žeminančios publikacijos pripažinimo prieštaraujančia žurnalistų ir leidėjų etikai


Bylos faktai:

2016 sausio 13 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas gavo fizinio asmens skundą dėl naujienų portale „lrytas.lt“ paskelbtos publikacijos „Kaip atpažinti kekšę?“ . Publikacijoje, pasitelkiant žeminančią, užgaulią kalbą, moterys skirstomos į „padorių“ ir „nepadorių“ kategorijas.

Dėl šios, galimai neetiškos ir moteris kaip visuomenės grupę žeminančios publikacijos ŽTSI kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos komisiją, Žurnalistų etikos inspektorę ir Lygių galimybių kontrolierę.

ŽTSI skundą 2016 m. gegužės 30 d. posėdyje išnagrinėjusi Visuomenės informavimo etikos komisija pripažino UAB „Lrytas“ pažeidus Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 straipsnį, kadangi publikacijoje buvo įžeidžiai ir neetiškai kalbama apie moteris kaip visuomenės grupę, formuojama nuomonė, jog tam tikros neigiamos asmens savybės yra būdingos tik moterims ir (ar) smerktinos vien dėl jų lyties, gilinami lyčių stereotipai.

Komisija įpareigojo naujienų portalą publikaciją pašalinti.

Teisminis nagrinėjimas:

2016 m. birželio 23 d. UAB „Lrytas“ komisijos sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Žmogaus teisių stebėjimo institutas į procesą įsitraukė kaip tretysis suinteresuotas asmuo.

2016 m. sausio 30 d. nutartimi teismas UAB „Lrytas“ skundą tenkino. Teismo vertinimu, „publikacijos objektas yra ne visos moterys kaip visuomenės dalis, tačiau tik ta moterų grupė, kuri atitinka publikacijoje nurodytus nepadorioms moterims priskirtus kriterijus.“

Anot teismo, „[p]ublikacijos turinys suponuoja, kad šiuo straipsniu buvo siekiama sudaryti šokiruojantį, trikdantį įspūdį taip pritraukiant skaitytojų dėmesį į aprašomą temą dėl atitinkamo publikacijoje aprašomo moterų elgesio, tačiau ne vien dėl jų lyties, t. y. moterys priskiriamos nepadorioms ne dėl to, kad jos yra moteriškos lyties, o dėl to, kad elgiasi pagal autoriaus publikacijoje nurodytus kriterijus.“ Be to, viešosios informacijos rengėjas turi teisę nuomonę reikšti hiperbolizuodamas faktus.

ŽTSI su tokiu teismo sprendimu nesutiko ir 2017 m. vasario 28 d. pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas visapusiškai neįvertino straipsnio turinio ir jo poveikio moterims, bei neatsižvelgė į valstybės tarptautinius įsipareigojimus kovos su seksizmu srityje.

Su skundu pateikta ir lygių galimybių ekspertės Dr. Margaritos Jankauskaitės išvada, jog straipsnyje, prisidengiant ironija ir sarkazmu, yra skleidžiamos moteris kaip visuomenės grupę menkinančios diskriminacinės nuostatos ir seksualinio pobūdžio patyčios.

JT Komitetas dėl diskriminacijos panaikinimo moterims ir Europos Taryba yra rekomendavę griežčiau kovoti su seksistinės kalbos sklaida žiniasklaidoje. Žeminanti seksistinė kalba Europos Tarybos pripažįstama kaip viena neapykantos kalbos prieš moteris formų. Todėl Komisija, pripažindama publikaciją neetiška ir žeminančia moteris, bei įpareigodama naujienų portalą ją pašalinti, tinkamai vykdė tarptautinius valstybės įsipareigojimus.

Apeliacinis skundas 2017-03-03 priimtas nagrinėti.