hrmi-youtube
LT

Seime – šeimas diskriminuojantis Konstitucijos pataisų projektas

2016 / 04 / 15 Žymos:

Šiandien paraginome Teisės ir teisėtvarkos komitetą nepritarti Konstitucijos 38 straipsnio pataisoms, kuriomis norima susiaurinti šeimos apibrėžimą. 2013 metais pataisas inicijavusi 107 Seimo narių grupė pasiūlė šeima laikyti tik santuokos arba tėvystės ir motinystės pagrindu sukurtus šeiminius santykius.

Pastabose komitetui pažymėjome, kad Konstitucinis teismas 2011 metais yra išaiškinęs, jog šeima negali būti kildinama tik iš santuokos instituto. Kur kas svarbiau nei santykių forma yra jų turinys, todėl šeima laikomi ir nesusituokę, vaikų neturintys ar vieni vaiką auginantys žmonės, jeigu juos sieja tarpusavio atsakomybė, supratimas, emocinis prieraišumas, savanoriškas apsisprendimas prisiimti tam tikras teises ir pareigas.

Tokios pozicijos laikosi ir Europos žmogaus teisių teismas, dar 1979 metais nustatęs, kad šeimos gyvenimas neapsiriboja tik santuoka grįstomis šeimomis ir gali apimti kitus de facto šeiminius santykius. Nuo to laiko EŽTT šeiminiais yra pripažinęs santykius tarp vaikų ir jų senelių, brolių ir seserų, dėdžių ir tetų bei jų sūnėnų ir dukterėčių, įtėvių ir globėjų bei jų vaikų.

Taigi teismai, matydami visuomenėje vyraujančią šeiminių santykių įvairovę, yra pripažinę, kad šeima negali būti traktuojama siaurai, tik santuokos ar tėvystės ir motinystės pagrindu.

Tuo tarpu projektu siekiama kitas nei santuokos ar tėvystės ir motinystės pagrindu sukurtas šeimas palikti be Konstitucijos 38 str. apsaugos. Tokiu būdu būtų diskriminuojamos nesusituokusios, vaikų neturinčios ar vienų vaikus auginančių tėvų šeimos.

Atkreipėme komiteto dėmesį, kad projekto iniciatoriai aiškinamajame rašte tinkamai nepaaiškina, kodėl toks nevienodas šeimų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas – jame išdėstyti deklaratyvūs teiginiai, nėra jokių patikimais duomenimis ir jų analize grįstų argumentų.