hrmi-youtube
LT
Paslaugos
Paslaugos
Įvadas į žmogaus teises

Žmogaus teisių padėtis ir dominuojančios tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai. Šeimos ir valstybės institucijų vaidmuo. Šiuolaikinių požiūrių ir tendencijų apžvalga.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata ir žmogaus teisės I

Svarbiausi principai, užtikrinant kiekvieno žmogaus teisę į psichikos sveikatą ir emocinę gerovę.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata II

Žmogaus teisių apsauga teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į žmogaus teisių ribojimus ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje

Lektorė Mėta Adutavičiūtė

Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje

Lektorė Ieva Laugalytė

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme: peticijų priimtinumas, svarbiausi Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo principai.

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Europiniai saviraiškos laisvės apsaugos standartai

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: poveikis, teisinis reglamentavimas ir gerosios reagavimo praktikos.

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Islamas ir žmogaus teisės

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje: teisiniai aspektai.

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Kiti mokymai

Taip pat galimi mokymai skirtingų teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje, temomis, kuriuose pristatoma svarbiausia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, lektorė dr. Erika Leonaitė.

Dėl mokymų kviečiame teirautis hrmi@hrmi.lt

 

Ekspertinės išvados teismams

ŽTSI rengia ir pristato ekspertines išvadas Lietuvos ir užsienio teismams tokiais žmogaus teisių klausimais kaip diskriminacija, neapykantos nusikaltimai, vaizdo stebėjimas, suėmimo taikymas, sąlygos laisvės atėmimo vietose ir kiti.

Tyrimai ir publikacijos

ŽTSI atlieka teisinius tyrimus įvairiais žmogaus teisių klausimais, taip pat tyrimus dėl žmogaus teisių teisinio ir praktinio įgyvendinimo Lietuvoje. Šių tyrimų pagrindu ŽTSI rengia studijas, ataskaitas ir kitus leidinius.

ŽTSI atlikti tyrimai ir leidiniai.

Paskaitos ir pristatymai

ŽTSI organizuoja ir veda paskaitas žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, taip pat žmogaus teisių situacijos, žmogaus teisių institucijų sistemos ir jų veiklos Lietuvoje pristatymus

Teisės aktų rengimas

ŽTSI dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, konsultuoja, teikia pastabas ir pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams, taip pat išvadas dėl jų atitikimo Europos žmogaus teisių konvencijos ar kitų tarptautinių žmogaus teisių dokumentų nuostatoms bei tarptautiniams standartams