hrmi-youtube
LT

Naujas ŽTSI projektas – nusikaltimų aukų teisėms užtikrinti

2016 / 09 / 12 Žymos:

Rugsėjo 1 d. ŽTSI pradėjo naują projektą, skirtą nusikaltimų aukų teisių apsaugai Lietuvoje ir kitose ES šalyse pagerinti.

Mokymai specialistams – pagal naują, ES mastu pritaikomą metodiką

Projektą „ES mokymų modulis apie Nusikaltimų aukų direktyvą“ koordinuoja Irish Council for Civil Liberties (Airija), dalyvauja partnerės organizacijos iš Vengrijos, Portugalijos ir Slovėnijos.

Projektas prasidės nuo apklausos apie mokymų, skirtų nukentėjusiųjų teisėms, poreikį įvairiose specialistų grupėse. Apklausos pagrindu bus rengiama ES mastu pritaikoma mokymų programa ir mokymų vadovas. Mokymų medžiaga apims tokias sritis kaip: (1) nukentėjusiųjų poreikiai; (2) Nusikaltimų aukų direktyvos nuostatos; (3) vaikų nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų apklausos; (4) asmenų su negalia, nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų, apklausos; (5) nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje apklausos

Naujoji programa ir metodika bus pritaikyta praktikoje – organizuojami mokymai Lietuvos policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams. Mokytis pagal šią programą ir metodiką bus galima ne tik konvenciniu, bet ir nuotoliniu būdu – jos pagrindu bus parengtas e-mokymosi kursas platformoje Be-ribu.lt.

Projekto rezultatai bus pristatyti ir aptarti baigiamojoje konferencijoje Dubline.

Pokyčiai nusikaltimų aukų teisių apsaugos reguliavime

2016 m. kovą Lietuvoje įsigaliojo Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, kuriais perkelta Nusikaltimų aukų direktyva ir sustiprinta nusikaltimų aukų teisių apsauga baudžiamajame procese. Direktyvoje įtvirtinta aukų teisė į jautrų ir pagarbų elgesį, teisė gauti būtiną informaciją, taip pat teisė į apsaugą ir pagalbą procese bei jam pasibaigus.

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 50 000 nuo nusikaltimų nukentėjusių žmonių. ŽTSI 2014 m. tyrimas, kurio metu kalbintos artimųjų smurto aukos, atskleidė, kad nusikaltimų aukos vis dar lieka proceso nuošalyje – joms trūksta informacijos, teisinės, psichologinės pagalbos, emocinės paramos.

Remdamasis tyrimo duomenimis, 2015 m. ŽTSI teikė pastabas ir pasiūlymus Vyriausybei dėl Direktyvos nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo; dalį pasiūlymų įstatymų leidėjai vėliau įtraukė į BPK pakeitimus.

Projektą remia:

komisija-300x104