Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje: „Vienijant jėgas: kartu prieš neapykantos nusikaltimus“

3 rugsėjo, 2020

Šių metų rugsėjo 24 dieną vyks tarptautinė konferencija „Vienijant jėgas: kartu prieš neapykantos nusikaltimus“, skirta aptarti policijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui kovojant su neapykantos nusikaltimais daugiausiai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, tačiau atsižvelgiant ir į platesnį kontekstą. Konferencijoje įvairių šalių ekspertai nagrinės skirtingus su neapykantos nusikaltimų prevencija susijusius klausimus, pradedant teisiniu reguliavimu ir baudžiamosios atsakomybės taikymo iššūkiais ir baigiant paramos nukentėjusiems asmenims teikimu. Per konferenciją vyks ne tik diskusijos, bet ir seminarai.

Konferencija – tai baigiamasis tarptautinio projekto „Policijos ir NVO bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“ renginys. Žmogaus teisių stebėjimo institutas konferenciją organizuoja kartu su Estijos žmogaus teisių centru, Latvijos žmogaus teisių centru ir Lietuvos negalios organizacijų forumu.

Konferencija vyks kaip hibridinis renginys tiek Taline, tiek internetu. Į konferenciją kviečiami NVO atstovai, asmenys, teikiantys pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, sprendimų priėmėjai, mokslininkai, teisininkai, policijos pareigūnai ir kiti specialistai, besidomintys neapykantos nusikaltimų tema. Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijos programą ir registracijos formą rasite čia.

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Policijos ir NVO bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“, finansuotą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020), sutarties nr. 809533–PONGO–REC-AG-2017/REC-RRAC-RACI-AG-2017. 

Projektą iš dalies remia Europos Sąjunga