hrmi-youtube
LT

Kreipimasis į Europos Parlamentą dėl teisės į saugų abortą

2014 / 10 / 02 Žymos:

Pasaulinės kovos už teisę į saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą dienos proga, devynios Europos Sąjungos pilietinės organizacijos parengė peticiją Europos Parlamentui, kuria prašoma imtis priemonių, kad su nėštumo nutraukimu susiję žmogaus teisių standartai būtų užtikrinti visose valstybėse narėse.

Visoje Europoje moterys, siekiančios pasinaudoti nėštumo nutraukimo paslaugomis, įsigyti kontraceptinių priemonių ar kreiptis į paramos tarnybas, susiduria su daugybe kliūčių. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Airija, jau nuo seno vadovaujasi griežtais įstatymais, apskritai draudžiančiais nėštumo nutraukimą.

Kitose – tokiose, kaip Ispanija, Lietuva ir Rumunija – pastaruoju metu buvo bandymų priimti teisės aktų pataisas, ribojančias moterų teisę į saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą, numatant 72 valandų laukimo terminą ar suteikiant šią teisę tik išimtinais atvejais.

Lenkijoje ir Italijoje gydytojai ypatingai dažnai atsisako atlikti nėštumo nutraukimo procedūras, vadovaudamiesi savo vidiniais įsitikinimais ir nenurodydami moterims jokių alternatyvų. Dar kitose šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje ir Bulgarijoje, susirūpinimą kelia lytinio švietimo programų ir kontraceptinių priemonių stoka.

Kviečiame visus prisidėti prie šiandien prasidedančios kampanijos, kurios tikslas – pasiekti, kad Europos Parlamentas įvertintų moterų teisių atžvilgiu neigiamas tendencijas Europos Sąjungoje bei priimtų rezoliuciją dėl moterų teisės į reprodukcinę sveikatą, kuri taip pat apima teisę į saugų, teisėtą ir profesionaliai atliktą nėštumo nutraukimą.

„Tikimės, kad ši kampanija padės atkreipti dėmesį ir į įvykius Lietuvoje, tokius kaip šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijoje svarstomas nėštumo nutraukimo tvarkos aprašas, nustatantis privalomą 72 valandų laukimo laikotarpį, kuriam nėra jokių medicininių priežasčių.

Apsisprendusios nutraukti nėštumą moterys privalėtų laukti tris paras kol, siekiant pakeisti jų jau priimtą sprendimą, joms būtų teikiamos privalomos psichologo konsultacijos. Tokia praktika paneigia moterų teisę apsispręsti bei nepagrįstai apsunkina prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų“ – teigė ŽTSI patarėja teisės ir politikos klausimais Mėta Adutavičiūtė.

Peticijos tekstas.

Kampanija pradėta Liberties.eu – daugiakalbiame Europos laisvių platformos tinklapyje. Europos laisvių platforma – tai neoficialus Europos pilietinių laisvių organizacijų tinklas, skatinantis žmogaus teisių interesų atstovavimą nacionaliniu ir ES lygmeniu.

Kampanijos koordinatoriai: „Tarptautinės teisės Ispanija“, Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga, Italijos pilietinių ir politinių teisių koalicija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Lietuva), Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondas, Rumunijos žmogaus teisių gynybos asociacija APADOR-CH, Graikijos žmogaus teisių lyga, Graikijos Helsinkio stebėtojas ir Bulgarijos Helsinkio komitetas.