hrmi-youtube
LT

Fair Trials ir ŽTSI vedė tarptautinius mokymus advokatams

2015 / 10 / 27 Žymos:

Spalio 23-25 dienomis Fair Trials ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas Vilniuje vedė tarptautinius mokymus advokatams apie Europos Sąjungos naujoves baudžiamosios teisės srityje.

Mokymų metu advokatai iš Estijos, Danijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Lietuvos buvo supažindinti su ES direktyvomis garantuojančiomis teises į vertimą, informaciją ir advokatą baudžiamosiose bylose.

Advokatams ne tik pristatytos ES teisės aktų nuostatos, bet vesti ir praktiniai užsiėmimai bei diskusijos, paskatinę pažvelgti į ES direktyvų praktinio taikymo galimybes. Taip pat aptartas šių ES priemonių perkėlimas į dalyvaujančių valstybių nacionalinę teisę bei dar reikalingi žingsniai, siekiant užtikrinti ES numatytų žmogaus teisių standartų apsaugą.

Mokymai advokatams buvo organizuoti bendradarbiaujant su Lietuvos Advokatūra.