hrmi-youtube
LT

Advokatų mokymai apie ES Procesinių teisių veiksmų planą (įgyvendintas)

2014 / 06 / 01 Žymos:


Projektas skirtas įgyvendinti mokymų programą apie naujas ES teisės į teisingą teismą direktyvas ir jų pritaikymą, siekiant įveikti sistemines ES teisminės sistemos problemas. Taip pat, pagerinti praktikuojančių advokatų supratimą apie ES teismines sistemas ir teisminio bendradarbiavimo kliūtis. 


Laikotarpis 2014 06 01 – 2016 06 30
Partnerystė Lietuva, Jungtinė Karalystė, Graikija, Vengrija, Lenkija, Rumunija
Projekto akimirka
Rezultatai 

 

1. Vilniuje surengti tarptautiniai mokymai apie Europos Sąjungos naujoves baudžiamosios teisės srityje, kuriuose dalyvavo virš 40-ties baudžiamosios teisės advokatų ir ekspertų iš Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Danijos

2. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su ES direktyvomis garantuojančiomis teises į vertimą, informaciją ir advokatą baudžiamosiose bylose, su jais buvo aptartas šių ES priemonių perkėlimas į valstybių nacionalinę teisę

Į projektą investavo