Dėl baudžiamojo proceso teisių ES direktyvų įgyvendinimo

11 vasario, 2013

2013 m. vasario 11 d. ŽTSI pasiūlymai ir pastabos Teisingumo ministerijai dėl ES direktyvų, užtikrinančių įtariamojo teises į vertimą ir informaciją baudžiamjame procese, tinkamo perkėlimo į Lietuvos teisę.

Pasiūlymai susiję su šiomis direktyvomis: 2012 m. gegužės 22 d. direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese bei 2010 m. spalio 20 d. direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese įgyvendinimo.