hrmi-youtube
LT
Paslaugos

Žmogaus teisių stebėjimo institutas teikia iki 30 min. trukmės nemokamas teisines konsultacijas žemiau nurodytose srityse. Teisinės konsultacijos teikiamos telefonu arba iš anksto susitarus dėl susitikimo.

Teisinių paslaugų įkainių galite teirautis telefonu 8 5 23 14 677 arba el. paštu hrmi@hrmi.lt

Žmogaus teisių stebėjimo institutas teikia teisines paslaugas šiose srityse

Pareiškimų Europos žmogaus teisių teismui rengimas

Rengiame ir teikiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui dėl Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų pažeidimo. Atstovaujame pareiškėjus viso proceso metu, teikiame papildomus paaiškinimus, atsakymus Teismui, atsiliepimus į Vyriausybės poziciją.

Baudžiamoji teisė ir procesas

Skundų teismui dėl suėmimo paskyrimo, pratęsimo rengimas

Skundų dėl kitų pritaikytų procesinių prievartos priemonių rengimas

Skundų  dėl prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, tyrėjų veiksmų rengimas

Ieškinių dėl turtinės ir neturtinės žalos baudžiamojoje byloje rengimas

Žalos atlyginimas dėl neteisėtų valstybės veiksmų

Teikiame konsultacijas dėl patirtos žalos dėl neteisėtų valstybės veiksmų (dėl neteisėto suėmimo, neteisėto sulaikymo, diskriminacijos ir kt.) atlyginimo

Rengiame prašymus Teisingumo ministerijai dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto paskyrimo, atlyginimo

Rengiame skundus Seimo kontrolierių įstaigai ir kitoms valstybės institucijoms

Rengiame ieškinius teismui

Atstovaujame teisme administraciniame procese

Rengiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui

Atstovaujame Europos žmogaus teisių teisme

Rengiame pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams

Atstovaujame Jungtinių Tautų komitetuose

Teisė į informaciją

Teikiame konsultacijas dėl teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų

Rengiame skundus Seimo kontrolierių įstaigai

Rengiame ieškinius teismui

Atstovaujame teisme administraciniame procese

Rengiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui

Atstovaujame Europos žmogaus teisių teisme

Rengiame pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams

Atstovaujame Jungtinių Tautų komitetuose

Teisė į saviraišką, susirinkimų ir asociacijos laisvę

Teikiame konsultacijas žodžio laisvės ir jos ribojimo klausimais

Konsultuojame teisės jungtis į profsąjungas ir joms priklausyti klausimais

Teikiame išvadas neapykantos kurstymo bylose

Rengiame skundus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

Rengiame ieškinius teismui

Atstovaujame teisme administraciniame procese

Rengiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui

Atstovaujame Europos žmogaus teisių teisme

Rengiame pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams

Atstovaujame Jungtinių Tautų komitetuose

Teisė į privatų gyvenimą ir duomenų apsaugą

Teikiame konsultacijas visais teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos klausimais (dėl teisės į atvaizdą; garbės ir orumo pažeidimų; vaizdo stebėjimo, stebėjimo darbo vietoje ir kt. klausimais)

Rengiame skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Rengiame ieškinius teismui

Atstovaujame teisme administraciniame procese

Rengiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui

Atstovaujame Europos žmogaus teisių teisme

Rengiame pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams

Atstovaujame Jungtinių Tautų komitetuose

Diskriminacija

Teikiame konsultacijas diskriminacijos visais pagrindais klausimais

Rengiame skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai

Rengiame ieškinius teismui

Atstovaujame teisme

Organizuojame ir vedame mokymus diskriminacijos teisės klausimais

Rengiame pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui

Atstovaujame Europos žmogaus teisių teisme

Rengiame pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams

Atstovaujame Jungtinių Tautų komitetuose