hrmi-youtube
LT
Paslaugos

[:                                    lt]training1

Žmogaus teisių stebėjimo institutas organizuoja ir veda mokymus šiose srityse:

Įvadas į žmogaus teises

Žmogaus teisių padėtis ir dominuojančios tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai

Vaikų teisės, smurto prieš vaikus prevencijos principai. Šeimos ir valstybės institucijų vaidmuo. Šiuolaikinių požiūrių ir tendencijų apžvalga.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata ir žmogaus teisės I

Svarbiausi principai, užtikrinant kiekvieno žmogaus teisę į psichikos sveikatą ir emocinę gerovę.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Psichikos sveikata II

Žmogaus teisių apsauga teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuolaikiniai požiūriai į žmogaus teisių ribojimus ir Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.

Lektorius prof. dr. Dainius Pūras

Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje

Lektorė Mėta Adutavičiūtė

Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje

Lektorė Ieva Laugalytė

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Teisių gynimas Europos Žmogaus Teisių Teisme: peticijų priimtinumas, svarbiausi Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo principai.

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Europiniai saviraiškos laisvės apsaugos standartai

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: poveikis, teisinis reglamentavimas ir gerosios reagavimo praktikos.

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Islamas ir žmogaus teisės

Lektorė Goda Jurevičiūtė

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje: teisiniai aspektai.

Lektorė dr. Erika Leonaitė

Kiti mokymai

Taip pat galimi mokymai skirtingų teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje, temomis, kuriuose pristatoma svarbiausia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, lektorė dr. Erika Leonaitė.

Dėl mokymų kviečiame teirautis hrmi@hrmi.lt