hrmi-youtube
LT
Taryba
 
Natalija Bitiukova
Tarybos pirmininkė
Teisininkė, besispecializuojanti duomenų apsaugos srityje bei vadovaujanti duomenų apsaugos atitikties programoms tarptautinėse įmonėse, Europos Komisijos 2019 m. tyrimo apie skaitmeninę dezinformaciją bendraautorė. Viena jos ekspertinių sričių - duomenų apsaugos ir kitų pagrindinių teisių ir laisvių sankirta bei manipuliavimo internete ir piktnaudžiavimo duomenimis pasekmės demokratiniams procesams. Anksčiau Natalija dirbo Europos Duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS) būstinėje, o prieš tai ėjo ŽTSI direktoriaus pavaduotojos teisės klausimais pareigas.
 
Dr. Milda Ališauskienė
Tarybos narė
Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesorė, Lietuvos sociologų draugijos prezidentė ir Tarptautinės religijų istorijos asociacijos valdybos narė
 
Paulius Gritėnas
Tarybos narys
Žurnalistas, politikos apžvalgininkas, filosofas
 
Audronė Mažeikaitė
Tarybos narė
Komunikacijos konsultantė
 
Gintautas Bartkus
Tarybos narys
Advokatas, Lietuvos Respublikos Advokatų tarybos narys, sukaupęs daugiau nei 30 metų profesinės patirties vadovaujant pirmaujančioms advokatų kontoroms regione bei konsultuojant klientus sudėtingiausiais teisės, vadybos ir strateginiais klausimais. Gintautas Bartkus yra buvęs Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras. Kaip darbo grupės narys, jis daug prisidėjo ruošiant Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Akcinių bendrovių įstatymą, Mažųjų bendrijų įstatymą ir iki šiol dažnai konsultuoja Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę įvairiais teisėkūros klausimais. Nuo 2005 metų jis yra Europos Komisijos patarėjų bendrovių valdymo ir bendrovių teisės patarėjų grupės narys. Gintautas yra vienas iš Europos modelinio bendrovių akto (EMCA) autorių ir Pasaulio banko Tarptautinių investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitrų kolegijos narys. Jis yra baigęs Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kuriame dėsto iki šiol, stažavosi Helsinkio universitete (Suomija), John Marshall Teisės mokykloje UIC (Čikaga, JAV), Olborgo universitete (Danija), Jean Moulin universitete (Prancūzija) kur atliko tiriamąjį darbą ir dėsto kaip vizituojantis profesorius.