hrmi-youtube
LT
Tarptautinis bendradarbiavimas

Mūsų draugai ir partneriai

xy555XuM

„Fair Trials International“ Su FTI dirbame baudžiamosios teisės reformų srityje. Mūsų partnerystė prasidėjo 2013 m. – kartu atlikome ikiteisminio suėmimo praktikos tyrimus ES šalyse, raginome mažinti šios laisvės apribojimo priemonės taikymą. Į per dažną suėmimo skyrimą atkreipėme ir Lietuvos institucijų bei visuomenės dėmesį, prisidėjome prie 2015 m. suėmimo reformos.

 

vl7c-tr_„Victim Support Europe“  Su paramos nusikaltimų aukoms organizacijas vienijančiu tinklu VSE dirbame prie ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvos įgyvendinimo. Pažangus teisės aktas įtvirtinto naujus nusikaltimų aukų apsaugos ir pagalbos joms standartus, o mūsų bendro darbo su VSE tikslas – kad ši direktyva neliktų tik „popierinė“ ir atneštų kuo didesnę praktinę naudą nusikaltimų aukoms.

 

Vengrijos Helsinkio Komitetas VHK  yra mūsų partneris baudžiamojo teisingumo srityje. Kartu atliekame tyrimus ir vykdome advokaciją, siekdami geresnės įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugos. Šiuo metu su VHK vykdome projektą, kurio metu parengsime ir išbandysime alternatyvų pranešimą apie teises įtariamiesiems baudžiamajame procese.

 

RedresssquarefacebookREDRESS Partnerystė su REDRESS užsimezgė dirbant prie tarptautinės bylos, susijusios su CŽV slaptųjų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programa. Jos metu įtariamieji terorizmu buvo suimami, gabenami ir neteisėtai kalinami slaptuose centruose įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Jų atžvilgiu taikyti tardymo metodai prilygo kankinimams. Siekiame, jog Lietuvos teisėsauga ištirtų šiuos žmogaus teisių pažeidimus.

 

Kiti partneriai ir kolegos

 

Narystė NVO tinkluose