hrmi-youtube
LT
Misija
Mūsų misija - stiprinti atvirą ir demokratinę visuomenę, prisidedant prie žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo.

Vizija - visuomenė, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo nepagrįstų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

Apie ŽTSI

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti žmogaus teisių organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus.

ŽTSI teisininkų, politikos, socialinių ir sveikatos mokslų ekspertų komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais, teikia ekspertines konsultacijas, vykdo projektus, organizuoja konvencinius ir nuotolinius mokymus teisėsaugos pareigūnams ir kitiems specialistams.

ŽTSI prioritetinės veiklos sritys

Norint atgaminti, publikuoti, platinti ar kitaip naudoti Žmogaus teisių stebėjimo instituto logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį Žmogaus teisių stebėjimo instituto sutikimą. Šioje svetainėje skelbiamas naujienas, tyrimus ar kitas publikacijas leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais, tinkamai nurodant Žmogaus teisių stebėjimo institutą kaip informacijos šaltinį.