Mūsų misija – stiprinti atvirą ir demokratišką visuomenę, prisidedant prie žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo.

Vizija – visuomenė, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo nepagrįstų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

Apie ŽTSI

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti žmogaus teisių organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus.

ŽTSI socialinių, humanitarinių ir sveikatos mokslų ekspertų/čių komanda atlieka tyrimus, teikia pastabas teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais,  vykdo projektus, organizuoja šviečiamuosius renginius, rengia mokymus ir atviruosius e-kursus specialistams. 

ŽTSI vertybės

  • Pagarbos kultūra – palaikome pagarbius santykius tiek organizacijos viduje, tiek bendraujant su partneriais ir interesantais.
  • Atvirumas – esame atviri įvairovei, savo veikloje vadovaujamės viešumo ir skaidrumo principais.
  • Atsakomybė – mums svarbu patikimumas ir mūsų atliekamo darbo kokybė.
  • Bendradarbiavimas – tikime, kad su partneriais galime nuveikti daugiau, teikiame ypatingą svarbą komandiniam darbui.
  • Įtraukumas – tikime įvairovės teikiama nauda ir kiekvieno (-os) visuomenės nario (-ės) svarba.
  • Demokratiškumas – pasisakome už demokratinių principų įtvirtinimą organizacijoje, valstybėje, visuomenėje.

Prioritetinės veiklos sritys

  • Teisinės valstybės stebėsena
  • Atskirtį patiriančių grupių įgalinimas
  • Migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių apsauga

Norint atgaminti, publikuoti, platinti ar kitaip naudoti Žmogaus teisių stebėjimo instituto logotipą, prekės ženklą ir šiame tinklalapyje esančias darbuotojų ar renginių nuotraukas, būtina gauti išankstinį Žmogaus teisių stebėjimo instituto sutikimą. Šioje svetainėje skelbiamas naujienas, tyrimus ar kitas publikacijas leidžiama naudoti tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais, tinkamai nurodant Žmogaus teisių stebėjimo institutą kaip informacijos šaltinį.

Pastaba. Žmogaus teisių stebėjimo institutas individualios teisinės pagalbos ir teisinių konsultacijų neteikia. Dėl teisinės pagalbos maloniai prašome kreiptis į advokatą arba, jeigu Jūsų pajamų ir turto lygis nedidelis, į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.