hrmi-youtube
LT

Alternatyvi ataskaita JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui 2011

2011 / 02 / 07 Žymos:

2011 m. vasario 7 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui alternatyvią ataskaitą dėl Tarptautinės visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje. Oficiali Lietuvos ketvirtoji ir penktoji periodinės ataskaitos bus svarstomos Komitete 2011m. kovo 2-3 dienomis Ženevoje.